Sa oled siin

Brexiti mõju kaubavahetusele Ühendkuningriigiga alates 01.01.2021


Alates 1. jaanuarist 2021 on Ühendkuningriigi (ÜK) väljaastumisega Euroopa Liidust (EL) kehtestatud üleminekuperiood läbi. See tähendab, et alates 1. jaanuarist 2021 kaasneb kaubavahetusel ÜKga tolliformaalsuste teostamise kohustus.

Kuni 31. detsembrini 2020 kestab üleminekuperiood. Kaubavahetusel ÜKga kuni üleminekuperioodi lõpuni tolliformaalsusi teostama ei pea.

Ettevõtted, kellel on kaubanduslikud suhted ÜKga, peavad olema ette valmistunud.

Enda ettevõtte ettevalmistumist on võimalik hinnata järgmiste materjalide abil:


Kas teie ettevõte on ette valmistunud?


Vaadake Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee („Äriklient" – „Toll, kaubavahetus"), mida toob kaasa kolmanda riigiga kaubandussuhetes olemine. Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee või +372 880 0814.
 

Neli üldist põhimõtet, mida teada
 • Tollideklaratsiooni ja kauba esitamine tollile toimub elektrooniliselt e-MTA kaudu, vajalik on EORI number.
 • Tollideklaratsiooni esitamine toimub igakordsel kauba saamisel/saatmisel/transiidil.
 • Kauba importimisega seotud maksude (tollimaksud, aktsiis, käibemaks) tasumine toimub tollideklaratsiooniga.
 • Kaupadele rakenduvad nii sisenemisel kui väljumisel tariifsed ja mittetariifsed meetmed.
   
Neli olulist teadmist, mis kasuks tulevad
 • Kõige olulisemate teemade käsitlused leiate Euroopa Komisjoni suunisest „Ühendkuningriigi väljaastumine ja ELi normid tolli, sh sooduspäritolu valdkonnas" (PDF).
 • Ühendkuningriigi ja ELi vahel jätkuvad endiselt läbirääkimised, mis võivad oluliselt mõjutada tolli toiminguid ka pärast 1. jaanuarit 2021. Hoidke ennast palun ise muudatustega kursis. Tegemist on kiiresti muutuva informatsiooniga.
 • Põhja-Iirimaa on osa ÜK tolliterritooriumist, kuid Põhja-Iirimaa ja ELi vahel liikuva kauba suhtes ei kohaldata tollijärelevalvet, -kontrolli ega -formaalsusi, kui kõnealune kaup liigub liidusisese liikumisena.
 • Riigikoodid – seoses Brexitiga on alates 1. jaanuarist 2021 tolliformaalsuste teostamisel Ühendkuningriigi puhul kasutusel kaks riigikoodi: GB ja XI.
  GB – sõltuvalt kontekstist hõlmab kogu Ühendkuningriiki või Ühendkuningriiki, v.a Põhja-Iirimaa.
  XI – kasutatakse Põhja-Iirimaa (ELi tolliterritoorium) eristamiseks Ühendkuningriigist, kui see on tolliformaalsuste teostamisel on vajalik.

  • Millal „GB" ja „XI"?

   • Ettevõtja andmed: riigi koodi märkimine tollideklaratsioonile toimub EORI numbri märkimise järel EORI andmebaasis olevate andmetega. Kui EORI numbrit ei ole või seda ei pea märkima, siis kogu Ühendkuningriigi riigikood on „GB", s.t ka Põhja-Iirimaal registreeritud isiku puhul märgitakse riigina „GB".

   • Lähte- ja sihtriigi valikul on võimalus valida riigina nii „GB" kui ka „XI". Riikide valikus on koodid:
    GB – Ühendkuningriik, v.a Põhja-Iirimaa;
    XI – Põhja-Iirimaa.

   • Päritolu ja transpordivahendi riigi identifitseerimisel kasutatakse alati „GB". Päritolu ning transpordivahendi riigi identifitseerimisel ei ole vajadust eristada Põhja-Iirimaad ülejäänud Ühendkuningriigist.

 

Üleminekuperioodi lõppemine


Kaubad, mis on teele pandud enne 1. jaanuarit 2021, kuid saabuvad ELi alates 1. jaanuarist 2021, saab lugeda liidu kaubaks juhul, kui on tõendatud, et kõnealune liikumine algas enne üleminekuperioodi lõppu ja kaubal on liidu kauba tollistaatus.

Üleminekuperioodi lõppemisel tekkida võivad olukorrad on kirjeldatud suunise „Ühendkuningriigi väljaastumine ja ELi normid tolli, sh sooduspäritolu valdkonnas" (PDF) punktis 5.3.


Info tollivormistuse kohta


Järgnevalt juhime tähelepanu mõnedele olulisematele aspektidele kauplemisel kolmandate riikidega.

 • Kui teie ettevõttel ei ole veel tollivormistuseks vajalikku EORI numbrit, siis soovitame seda Maksu- ja Tolliametilt juba aegsasti taotleda.

EORI numbri olemasolu kontroll
Ettevõtja registreerimine (EORI) »

Lisainfo


Kasulikud lingid


Allpool leiate loetelu ingliskeelsetest infomaterjalidest al. 01.01.2021 ÜK ja ELi vahelise kaubavahetuse kohta.

Getting Started

Customs Procedures

Importing and Exporting Animal Food and Plants

Export Health Certificates
Live Animals and Animal Products – GB-EU
High Risk Food and Feed
SPS - guidance on plant and plant product imports
SPS - List of high priority plants
ISPM15 International wood packaging standards
Chemicals
CITES (International Trade in Endangered Species)
Food Labelling
Exporting Medicines to the EU
Controlled Goods- Import/Export Licences
CE and UKCA markings / Regulations of Manufactured Goods
UK Strategic Exports

Transport

Goods moving over midnight

Data

Placing goods on the UK Market

30.06.2021