Sa oled siin

Brexiti mõju tollivormistusele ja kaubavahetusele Ühendkuningriigiga

Alates 1. veebruarist 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu (EL). 1. veebruarist kuni 31. detsembrini 2020 kestab üleminekuperiood, mille jooksul kehtib ELi õigus Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes edasi. Kodanikele ja ettevõtjatele ei muutu seega aasta lõpuni midagi.

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest EList välja astuda. 29. oktoobril 2019 kiitsid ELi liikmesriigid heaks Ühendkuningriigi EList lahkumise edasilükkamise kuni kolme kuu võrra 31. jaanuarini 2020. Üleminekuperioodil (1. veebruarist kuni 31. detsembrini 2020) toimub kaupade vaba liikumine kaubavahetusel Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel.

Brexiti mõju tollivormistusele

 

Lepingu sõlmimine ja üleminekuperioodi kohaldamine

Lahkumisleping sõlmitakse, Ühendkuningriik astub EList välja ning üleminekuperiood kestab 31. detsembrini 2020.

Üleminekuperioodil loetakse Ühendkuningriik tollivormistuse seisukohast ELi liikmesriigiks ning kaupade vaba liikumine ELi ja Ühendkuningriigi vahel jätkub selle perioodi lõpuni.

Peamised tagajärjed
  • Ühendkuningriigist saab kolmas riik, kuid üleminekuperioodil jätkub kaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel 31. detsembrini 2020. Kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel kohaldatavaid eeskirju, piiranguid ja muid tolliformaalsusi üleminekuperioodil ei rakendata.
  • Kauba tollis deklareerimise kohustus Ühendkuningriigi ja ELi vahelises kauba liikumises algab siis, kui üleminekuperiood on lõppenud.
  • Aktsiisikauba elektroonilisi saatelehti (eSL) saab vormistada Ühendkuningriigile ka pärast Brexitit – kuni 31. detsembrini 2020 ning vastuvõtuteateid saab eSLidele vormistada kuni 31. maini 2021.
     

Brexiti mõju kaubavahetusele Ühendkuningriigiga – kes peaksid valmis olema?


Kui lahkumislepingus kokkuleppele ei jõuta, tuleb:

  • kõigil äriühingutel, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, olla Brexitiks valmis. Ettevõtted peaksid viivitamata hindama Brexiti mõju oma tegevusele.
  • ELi liikmesriikide tolliasutustel kohaldada eeskirju ja formaalsusi, mis kehtivad kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel, s.t Ühendkuningriigist imporditud või Ühendkuningriiki eksporditud kauba suhtes.

Brexitil on iseäranis suur mõju ettevõtetele, kes kauplevad täna üksnes piirideta ühtsel turul. Äriühingud, kes planeerivad tulevikus kaubavahetust Ühendkuningriigiga, peavad kolmandate riikidega kauplemiseks arvestama selleks kohustuslike tolliformaalsustega. Selleks tuleb end juba aegsasti kõnealuste protseduuridega kurssi viia ja omandada teavet, mida tähendab kaubavahetus mitteliikmesriikidega ning milliseid nõudeid kohaldatakse ELi ühtsele turule kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse veetavatele kaupadele.

Kui teie ettevõttel ei ole veel tollivormistuseks vajalikku EORI numbrit, siis soovitame seda Maksu- ja Tolliametilt juba aegsasti taotleda.
EORI numbri olemasolu kontroll
Ettevõtja registreerimine (EORI) »

Järgnevalt juhime tähelepanu mõnedele olulisematele aspektidele kauplemisel kolmandate riikidega:

Tolliformaalsuste kasv tähendab, et ettevõtted peavad tollile esitama rohkem dokumente ning teavet.
 

Täiendav info


Riigikoodid

Ühendkuningriik (UK) (Ühendkuningriigi osad on Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa) on käesoleval hetkel veel Euroopa Liidu liikmesriik. „UK" ei ole ametlik riigikood tollideklaratsioonide jaoks.

Suurbritannia (GB) moodustavad Inglismaa, Šotimaa ja Wales. Suurbritannia on osa Ühendkuningriigist. „GB“ on ametlik riigikood tollideklaratsioonide jaoks.

Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi, mitte Suurbritannia osa. Põhja-Iirimaal ei ole eraldi riigikoodi, seega on „GB“ ametlik riigikood tollideklaratsioonidele.

Reisimine

Reisijad peaksid olema valmis, et Ühendkuningriiki sõites kohaldatakse tollimaksuvaba impordi suhtes samu piiranguid, sätteid ja piirväärtusi kui mitteliikmesriigist ehk kolmandast riigist saabudes. Täpsema ülevaate saab reisijatele ettenähtud juhistest veebilehtedel „Kui liigute Euroopa Liidust väljapoole" ja „Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist".

Internetikaubandus

Internetist kaupa tellides tuleks olla valmis, et Ühendkuningriigist tehtud tellimused kuuluvad tollis deklareerimisele ja maksustamisele samamoodi nagu Interneti kaudu ostetud kaup mitteliikmesriikidest ehk kolmandatest riikidest (nt Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest). Täpsema ülevaate saab interneti vahendusel ostetud kauba deklareerimise juhistest veebilehel „Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu".

05.02.2020