Viiruste eest kaitsvad maskid peavad vastama isikukaitsevahendite nõuetele

Viimasel ajal on hakanud levima internetis ja sotsiaalmeedias isetehtud maskide müügiks pakkumine. Selle valguses ei tohiks ära unustada, et viiruste eest kaitsvad maskid peavad vastama isikukaitsevahenditele kehtivatele nõuetele ning nende kaitseomadused peavad olema kontrollitud ja tõendatud.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on välja andnud juhendi isikukaitsevahendite nõuete ja turustamise kohta (PDF). TTJA nõustab igapäevaselt kõiki ettevõtjaid ja pöördujaid ning soovitab kõigil esimese asjana tutvuda juhendiga, kus kõige olulisem kirjas. Info ja nõuannete saamiseks on loodud ka eraldi e-posti aadressi ikv@ttja.ee.

Isetehtud maski, olenemata mitmest kihist see on õmmeldud või mis materjale kasutatud, ei tohi reklaamida kaitsemaskina või väita, et see aitab koroonaviiruse eest kaitsta. Kui niisugune mask niiskub, võib sellel olla vastupidine efekt, mis hoopis soodustab viirustesse nakatumist.


Isikukaitsevahendite maaletoomine
  • Isikukaitsevahendeid võib maale tuua lihtsustatud korras. Isikukaitsevahendite maaletoojad peaksid aga arvestama, et lihtsustatud kord kehtib erandkorras ainult tervishoiutöötjatele turustatavatele isikukaitsevahenditele.
  • Tavamüügiks ja -kasutuseks mõeldud isikukaitsevahendid peavad täies ulatuses vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/425 nõuetele. Vajadusel annab hinnangu nende nõuetelevastavuse kohta TTJA (või meditsiinimaskide korral Terviseamet).

 

27.03.2020