EORI küsimused ja vastused

1. Milline on EORI numbri struktuur Eestis?
  • EE + Äriregistri number,
  • EE + isikukood või
  • EE + MRR-i number (mitteresidentide registri number).
2. Kes peab EORI-ks registreeruma?

EORI number peab alates 1. juulist 2009 olema isikutel, kelle tegevus on seotud tolli toimingutega, st tolliseadustikus ja tolliseadustiku rakendussätetes seotud tegevustega.

3. Kuidas EORI numbrit taotleda?

EORI numbrit saab taotleda:

  • juriidilise isiku seaduslik esindaja, kellel on e-MTAs „Juriidilise isiku esindaja pakett” või pääsuõiguste pakett „Raamatupidaja pakett“;

  • juriidilise isiku seadusliku esindaja poolt ettevõtjat esindama volitatud isik, kellel on e-MTAs pääsuõiguste pakett „Raamatupidaja pakett“;

  • maksukohustuslaste registri (MKR) mitteresidentide registrisse (MRR) kantud isik või tema seaduslik esindaja, kes omab e-MTA kasutajaõigusi.

Teavet pääsuõiguste kohta leiate veebilehel „Pääsuõigused e-MTAs“ ning volituste ja taotluste vormid leiate veebilehel „E-MTA kasutamise volikirjad ja taotlused".

Notariaalne volikiri tuleb esitada juhul, kui ettevõtte seaduslikul esindajal ei ole võimalik isiklikult taotlust esitada.

4. Kuidas muuta kontaktandmeid taotluse vormil?

EORI taotluse vorm on eeltäidetud, kontaktandmed on isiku poolt Maksu- ja Tolliametile e-MTAs esitatud üldkontaktandmed.

Kui eeltäidetud andmeid on vaja muuta, siis muutke need enne EORI numbri taotlemist.

Eeltäidetud isiku andmete muutmiseks on vaja muuta allikregistris (äriregistris, rahvastikuregistris ) olevaid andmeid.

Kontaktandmete muutmiseks sisenege e-MTAsse ja valige menüüst „Seaded“ > „Kontaktandmed“.

Maksu- ja Tolliametile esitatud kontaktandmeid saab muuta ka kirjaliku avalduse alusel asukohajärgses teeninduskohas.

5. Mida teha, et allikregistrites (äriregister, rahvastikuregister) muudetud andmed kanduksid EORI taotlusele?

EORI andmete muutmiseks sisenege e-MTAsse ja valige menüüst „Toll“ > „Õigused ja kohustused“ > „Ettevõtjate registreerimisnumbri taotlemine (EORI)“. Taotluse esitamise kuupäeva lingile vajutades kuvatakse Teile kehtiva EORI andmed, mida saate muuta, vajutades nuppudele „Tagasi" ja „Uus taotlus“.

Peale nupule „Uus taotlus“ vajutamist kuvatakse uuendatud andmed. Veenduge uute andmete õigsuses. Vajadusel saate muuta kontaktisiku andmeid, seejärel vajutage nuppu „Salvesta". EORI muudatustaotluse kinnitamiseks vajutage nupule „Esita".

Peale allikregistris teostatud isiku andmete uuendamist, tuleks arvestada umbes ühenädalase viivitusega enne, kui saate minna EORI andmeid uuendama. Seda põhjusel, et allikregistrist ei jõua andmed Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registrisse (MKR) reaalajas.

Muudetud andmed kantakse EORI keskbaasi peale muudatustaotluse esitamist enamasti kuni 24 tunni jooksul. Sellel ajal ei saa esitatud andmeid muuta.

6. Kuidas lisada EORI taotlusele teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud VAT numbreid?

Teiste liikmesriikide poolt väljastatud VAT numbrite sisestamiseks sisenege e-MTAsse ja valige menüüst „Toll“ > „Õigused ja kohustused“ > „Ettevõtjate registreerimisnumbri taotlemine (EORI)“.

Seejärel vajutage nupule „Uus taotlus“, teistes ELi liikmesriikides väljastatud käibemaksukohustuslase numbrid alamjaotuses nupule „Uus number“ ning peale riikide ja numbrite lisamist nuppudele „Tagasi“, „Salvestan“ ja „Esitan“. Kokku saab sisestada kuni 98 VAT numbrit.

Muudetud andmed kantakse EORI keskbaasi peale muudatustaotluse esitamist enamasti kuni 24 tunni jooksul. Sellel ajal ei saa esitatud andmeid muuta.

7. Kust kontrollida EORI numbri kehtivust?

Veebilehelt „EORI numbri kehtivuse kinnitamine" on võimalik kontrollida EORI numbri kehtivust või mittekehtivust. Kui isik on nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab otsingu kaudu vaadata ka nimetatud ettevõtja või isiku nime ja aadressi.

8. Mis juhtub, kui ei soovita avalikustada ettevõtte nime ja aadressi?

Sellisel juhul on võimalik ainult kontrollida, kas esitatud EORI number on kehtiv või mitte.

9. Mida teha, kui olen end ekslikult EORI-ks registreerinud?

EORI numbrist loobumiseks sisenege e-MTAsse ja valige menüüst „Toll“ > „Õigused ja kohustused“ > „Ettevõtjate registreerimisnumbri taotlemine (EORI)“. Seejärel vajutage nupule „Uus taotlus“, sisestage EORI numbri kehtivuse lõppkuupäev ning vajutage nupule „Esitan“.

10. Mida teha, kui ei saa taotleda EORI numbrit või sisestada olemasolevale taotlusele vajalikke muudatusi?

Pöörduge tolliinfo poole e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee või telefonil: 880 0814.

Lisaks probleemi kirjeldusele lisage e-kirjale võimalusel ka ekraanipilt veateatega.
 

09.04.2020