Sa oled siin

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI)

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukohariigi tolliasutus. Ettevõtjad, kes ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, peab registreerima selle liikmesriigi tolliasutus, kus ettevõtja teeb või kavatseb teha oma kõige esimese tollitoimingu.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

Ettevõtjal tohib olla ainult üks (kehtiv) EORI number ning seda numbrit tuleb kasutada kõikides Euroopa Liidus tehtavates tollitehingutes ja tolliga seotud tegevuses.

Äriühingu filiaal peab kasutama emafirma EORI numbrit.

 

Väliskaubandusega tegelevad ettevõtjad, kellel on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud käibemaksukohustuslase (VAT) numbrid, on kohustatud märkima need oma EORI taotlusele.

 

EORI numbri taotlemine


EORI numbrit saab taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja elektroonselt iseteeninduskeskkonnas e-MTA, kus pärast sisselogimist valida „Toll" > „Õigused ja kohustused" > „Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI)".

Taotluse esitamiseks peab juriidilise isiku esindajal iseteeninduskeskkonnas e-MTA olema „Juriidilise isiku esindaja pakett” või pääsuõiguste pakett „Raamatupidaja pakett“.

Vajadusel saab mitteresident EORI numbri taotluse esitada ka Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas.

Äriregistris, rahvastikuregistris ning maksukohustuslaste registris (mitteresidendid) registreeritud isikute andmete ja/või kontaktandmete muutmisel ei muudeta EORI süsteemis andmeid automaatselt. Esindaja peab iseteeninduskeskkonnas e-MTA EORI rakenduses andmeid ise uuendama.

EORI numbri kontroll

 

Juhendid
 

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee ning Euroopa Komisjoni veebisaidilt.

29.09.2020