Sa oled siin

Euroopa Liidu infosüsteemide katkestusteated

Teenuse nimetus ja staatus Mõju
tollivormistusele
Katkestuse
algusaeg
Katkestuse
lõppaeg
CDS
Tolliotsuste (tollilubade taotlemine ja muutmine) süsteem
Customs Decision System

 

Tolliotsuste süsteemi ettevõtjaportaali (Trader Portal) sisenemisel ja selle kasutamisel esineb hetkel häireid.

REX
Registreeritud eksportija süsteem
Registered Exporter System
REX numbri kasutamine
Complexis takistatud
   
EORI
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem
Economic Operators Registration and Identification
Mujal kui Eestis
väljastatud EORI numbri
esmakordne kasutamine
takistatud
   
EU SW-CVED
Veterinaariaalaste impordi lisadokumentide elektroonne kontroll Complexis
European Union Single Window – Common Veterinary Entry Document
Complexis takistatud
kaupade deklareerimine,
millele on väljastatud
ÜSVD/CVED
(nii loomadele kui ka
loomsetele saadustele)
või ÜSD/CED sertifikaadid.
   

 

Staatuste kirjeldused
Vähemalt üks allikakanal on veaolukorras (andmevahetus süsteemiga puudub)
Vähemalt ühte allikakanalit parandatakse (osaline andmevahetus süsteemide vahel)
Kõik allikakanalid on töörežiimil (andmevahetus stabiilne)
10.08.2020