Sa oled siin

Euroopa Liidu infosüsteemide katkestusteated

Teenuse nimetus ja staatus Mõju
tollivormistusele
Katkestuse
algusaeg
Katkestuse
lõppaeg
CDS, Customs Decision System
Tolliotsuste (tollilubade taotlemine ja muutmine) süsteem
30.01.2021 kl 9 (TP, CDMS) 01.02.2021 kl 8
REX, Registered Exporter System
Registreeritud eksportija süsteem
REX numbri kasutamine
Complexis takistatud
30.01.2021 kl 9 01.02.2021 kl 8
EORI, Economic Operators Registration and Identification
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem
Mujal kui Eestis väljastatud EORI numbri
esmakordne kasutamine takistatud
   
INF STP, INF Specific Trader Portal
Eriprotseduuride teabevahetuse süsteem
   
EBTI, European Binding Tariff Information
Euroopa siduv tariifiinformatsioon
   
EBTI STP European Binding Tariff Information Specific Trader Portal
Euroopa ettevõtja portaal siduva tariifiinformatsiooni taotlemiseks
30.01.2021 kl 9 01.02.2021 kl 8
UUM&DS, Uniform User Management & Digital Signature
Euroopa Liidu tolli- ja maksusüsteemide kasutajate autentimise ja volitamise teenus
Autentimine ELi tolli- ja
maksusüsteemidesse takistatud
   
EU SW-CVED, European Union Single Window – Common Veterinary Entry Document
Veterinaariaalaste impordi lisadokumentide elektroonne kontroll Complexis
Complexis takistatud kaupade deklareerimine, 
millele on väljastatud ÜSVD/CVED
(nii loomadele kui ka loomsetele saadustele)
või ÜSD/CED sertifikaadid

26.01.2021 kl 20

27.01.2021 kl 00.59

 

Staatuste kirjeldused
Vähemalt üks allikakanal on veaolukorras (andmevahetus süsteemiga puudub)
Vähemalt ühte allikakanalit parandatakse (osaline andmevahetus süsteemide vahel)
Kõik allikakanalid on töörežiimil (andmevahetus stabiilne)
21.01.2021