Sa oled siin

Euroopa Liidu infosüsteemide katkestusteated

Teenuse nimetus ja staatus Mõju
tollivormistusele
Katkestuse
algusaeg
Katkestuse
lõppaeg
CDS, Customs Decision System
Tolliotsuste (tollilubade taotlemine ja muutmine) süsteem
   
REX, Registered Exporter System
Registreeritud eksportija süsteem
REX numbri kasutamine
Complexis takistatud
   
REX-STP, Registered Exporter System
Registreeritud eksportija (REX) numbri taotlemine​​
REX numbri taotlemine takistatud    
EORI, Economic Operators Registration and Identification
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem
Mujal kui Eestis väljastatud EORI numbri
esmakordne kasutamine takistatud
   
INF-STP, INF Specific Trader Portal
Eriprotseduuride teabevahetuse süsteem
   
EBTI, European Binding Tariff Information
Euroopa siduv tariifiinformatsioon
   
EBTI-STP, European Binding Tariff Information Specific Trader Portal
Euroopa ettevõtja portaal siduva tariifiinformatsiooni taotlemiseks
 


 

UUM&DS, Uniform User Management & Digital Signature
Euroopa Liidu tolli- ja maksusüsteemide kasutajate autentimise ja volitamise teenus
Autentimine ELi tolli- ja
maksusüsteemidesse takistatud
   
NES (ICS2), National Entry System (Import Control System 2)
Sisenemisformaalsuste süsteem
ENSide andmete töötlemine, ALDede ja PNide esitamine on takistatud.

Ülddeklaratsiooni (ENS) andmete esitamine ja töötlemine on takistatud
   
EU SW-CVED, European Union Single Window – Common Veterinary Entry Document
Veterinaariaalaste impordi lisadokumentide elektroonne kontroll Complexis
Complexis takistatud kaupade deklareerimine, 
millele on väljastatud ÜSVD/CVED
(nii loomadele kui ka loomsetele saadustele)
või ÜSD/CED sertifikaadid
   
Staatuste kirjeldused
Vähemalt üks allikakanal on veaolukorras (andmevahetus süsteemiga puudub)
Vähemalt ühte allikakanalit parandatakse (osaline andmevahetus süsteemide vahel)
Kõik allikakanalid on töörežiimil (andmevahetus stabiilne)
15.10.2021