Siduv tariifiinformatsioon

Siduv tariifiinformatsioon (STI, inglise keeles Binding Tariff Information, BTI) on tolli otsus kauba tariifse klassifikatsiooni (kaubakoodi) kohta.

STI taotlemine toimub läbi ettevõtja portaali (EU Trader Portal).

Ettevõtja portaali sisenemiseks peab kasutajale eelnevalt olema antud vastavad pääsuõigused. Kui sisselogimisel kuvatakse veateade „Customer xxx is not authorized to delegate customer xxx", siis puuduvad Teil pääsuõigused märgitud ettevõtte esindamiseks. Pääsuõiguste andmiseks tuleb:

  1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
  2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
  3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsisõna „EBTI" abil, märgistada õigus „Saab EBTI-STP-s teavet vaadata, sisestada ja edastada“ ning vajutada nupule „Lisan".

Otsus väljastatakse ettevõtjale taotluse alusel. Taotlust saab esitada ainult tegelikult kavandatava impordi või ekspordi kohta. Taotlus esitatakse tollile kindlal vormil.

Tolli poolt väljastatud otsus kehtib kogu ELis kolm aastat. STI otsus on siduv nii STI omanikule kui tollile. STI otsus annab selle saajale õiguskindluse kauba tariifse klassifitseerimise (kaubakoodi) kohta. See on oluline, sest kaubakoodist sõltuvad impordimaksud, eksporditoetused ja kaubale rakendatavad meetmed.

Teatud juhtudel võib STI kehtivuse kaotada, näiteks asjakohase klassifitseerimise määruse või kohtuotsuse avaldamisel või kui muutub nomenklatuuri tõlgendus rahvusvaheliselt vms juhul. Sellisel juhul võib ettevõtja taotleda STI pikendatud kasutamist teatud ajavahemiku jooksul, muidugi kui tolliseadustikus toodud tingimused on täidetud.

STI väljastatakse tasuta.

Deklareerimisel on deklarandil kohustus STI-otsusele viidata, st deklaratsiooni lahtrisse 44 tuleb märkida ETT sertifikaadi number C626 koos vastava STI viitenumbriga. See kohustus kehtib ka nende kehtivate STIde suhtes, mis on väljastatud enne 1. maid 2016.

Kõik ELis väljastatud STI-d säilitatakse komisjoni poolt hallatavas andmebaasis EBTI (European Binding Tariff Information). Sellest andmebaasist saab teha päringuid STI-de kohta.

Lisainfo

 

Kontaktisikud


Küsimuste korral pöörduge pöörduge palun järgmiste kontaktisikute poole.

Kaire Ivask
676 1065
kaire.ivask@emta.ee
Marika Kroben
676 2604
marika.kroben@emta.ee
30.04.2020