Keelud ja piirangud

Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus


FLEGT tähistab metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust. ELi FLEGTi tegevuskava koostati 2003. aastal ja selle eesmärk on vähendada ebaseaduslikku metsaraiet, tugevdada metsade säästvat ja seaduslikku majandamist ning edendada seaduslikult toodetud puiduga kauplemist.

Riigid tegutsevad ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemise ja hea metsamajandamise edendamise nime, rohkem teavet erinevate lähenemisviiside kohta leiab lehelt FLEGHT.org

Aruanded Euroopa Komisjonile

  • 2020 (29.29 KB, PDF)
  • 2019 (61.82 KB, PDF)
13.09.2021