Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud plasttoodete import

Seoses Komisjoni määruse (EL) nr 284/2011 kohaldamisega alates 1. juulist 2011. a kehtestatakse eritingimused Hiina Rahvavabariigist (edaspidi Hiina) ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast (edaspidi Hongkong) pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordil.

Kõikide Hiinast ja Hongkongist imporditud polüamiidist ja melamiinist köögitarvetega peab kaasas olema nõuetekohaselt täidetud avaldus (DOC), mis kinnitab, et saadetis vastab sätestatud nõuetele primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi eraldumise kohta.

Eelmainitud avaldusele peab olema lisatud laboratooriumi aruanne, milles on esitatud:

  • polüamiidist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse primaarseid aromaatseid amiine määratavas koguses. Piirtundlikkust kohaldatakse eraldunud primaarsete aromaatsete amiinide summa suhtes. Primaarsete aromaatsete amiinide analüüsi piirtundlikkus on 0,01 mg/kg toidu või toidu mudelaine kohta.
  • melamiinist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad, et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse formaldehüüdi üle 15 mg/kg toidu kohta.

Kõnealuseid tooteid võib ELi tuua vaid läbi selleks määratud esimeste sissetoomiskohtade ning saadetiste saabumisest tuleb esimese sissetoomiskoha pädevat asutust teavitada ette vähemalt kaks tööpäeva.

 

16.01.2016