Puidu ja taimsete toodete tollivormistus

Taimede või taimsete saaduste sissetoomise planeerimisel tuleb kõigepealt välja selgitada, kas neid on üldse lubatud Eestisse tuua. Ettevõte, kes tegeleb taimetervise kontrolli alla kuuluvate taimede ja taimsete saaduste ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisega peab olema kantud taimetervise registrisse.

Vastavalt taimekaitseseaduse § 37 lg 1 peab taimede/taimse saaduse kaubapartii (sh puidu) saabumisest kaubasaaja või tema esindaja (kauba eest vastutav isik) teavitama Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) piiripunkti, mille kaudu saadetis Eestisse tuuakse, kirjalikultvähemalt 24 tundi enne kauba jõudmist Eestisse või, kui see pole võimalik, viivitamata pärast veovahendile laadimist.

Kirjalikul teatisel märgitakse taimekaitseseaduses sätestatud andmeid:

  • kaubasaadetise saabumise eeldatav aeg
  • veovahendi number või mõni muu tähis
  • kauba tariifne kood
  • taimse saaduse või muu objekti nimetus (taime puhul selle botaaniline nimetus)
  • sihtkoht, ärge «kaubasaadetis kuulub taimetervise kontrolli alla»,
  • liikmesriik, mille ametlikku registrisse on kaubasaaja andmed kantud
  • kaubasaaja registreerimisnumber liikmesriigi ametlikus taimetervise registris
  • kaubasaadetise päritolukoht.

Eelteatest tulenevalt teostab PTA piirikontrolli teostav ametnik riskianalüüsi ja kauba saabudes vastavad kontrollitoimingud. Kui kaup vastab taimetervise nõuetele, teeb PTA piirikontrolli teostav ametnik saatedokumendile märke "Sissevedu lubatud" ja kinnitab selle oma allkirjaga.

Kui saatedokumendile on tehtud PTA piirikontrolli teostava ametniku poolt märge "Sissevedu lubatud", võib ettevõte suunata kauba tolliprotseduurile.

Mittevastavuse tuvastamisel teeb PTA piirikontrolli teostav ametnik otsuse kauba sisseveo peatamise või keelamise kohta, teeb saatedokumendile vastava märke ning kinnitab selle oma allkirja.

NB! Juhul kui saatedokumendil puudub PTA poolne märge kauba sisseveo lubamise kohta või PTA on kauba edasitoimetamise peatanud või selle sisseveo keelanud (vastav märge saatedokumendil), siis ei tohi ettevõte sellele kaubale tolliprotseduuri kohaldada.

Juhul, kui saatedokumentidel puudub PTA poolne lubav või keelav märge, siis on ettevõte kohustatud ühendust võtma PTA piirikontrolli teostava ametnikuga.

Kui kaubale on eelnevalt kohaldatud transiidi tolliprotseduuri, toimub transiidi lõpetamine vastavalt kehtivale korrale.

NB! Taimetervise kontrollile kuuluvaid kaupu on lubatud sisse tuua ainult selleks ettenähtud piiripunkti kaudu (PDF):

Ühendusevälisest riigist
Eestisse toimetamise koha nimetus
Importimiseks
lubatud kaup
Järelevalve teostamise
aeg
Kontakt
Koidula raudtee (Koidula raudteejaam) kõik ööpäev läbi e-post: pp.koidula@pma.agri.ee 
Luhamaa (Riia-Pihkva maantee) kõik ööpäev läbi Fax: 1481 911 027
e-post: pp.luhamaa@pma.agri.ee
Muuga (Muuga sadam) kõik kõigil nädalapäevadel
8.00–20.00
Tel / fax: +372 631 9624
e-post: pp.muuga@pma.agri.ee
Narva-1 (Tallinn-Narva maantee) kõik ööpäev läbi Tel / fax: +372 356 6894
e-post: pp.narva@pma.agri.ee
Narva raudtee (Narva raudteejaam) teravili ja puit ööpäev läbi Tel / fax: +372 356 6894
e-post: pp.narva@pma.agri.ee
Paldiski-1 (Paldiski Põhjasadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee
Paldiski-2 (Paldiski Lõunasadam) kõik väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee
Pärnu-2 (Pärnu sadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Tel / fax: +372 447 1082
Fax: +372 443 1474
e-post: pp.parnu@pma.agri.ee
Kunda (Kunda sadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 322 7521
e-post: pp.kunda@pma.agri.ee
Sillamäe (Sillamäe sadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 336 6777
e-post: pp.sillamae@pma.agri.ee
Tallinna-1 (Tallinna lennujaam) kõik väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee
Tallinna-2 (Meeruse sadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee
Tallinna-3 (Bekkeri sadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee
Tallinna-5 (Paljassaare sadam) puit väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee
AS Eesti Post klienditeeninduskeskus kõik väljakutsel tööpäevadel
8.00–16.00
Fax: +372 631 8544
e-post: pp.tallinn@pma.agri.ee

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli, on sätestatud põllumajandusministri 24.05.2004. a määrusega nr 97.

Lisainformatsiooni saab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

12.01.2021