Sa oled siin

Kuidas tollialaseid liidu õigusakte lugeda

Liidu õigusaktide rohkus on tekitanud küsimusi, kuidas teemad erinevate õigusaktide vahel jaotuvad. Lähtuda tuleb alljärgnevast:

  • üldpõhimõtted on reguleeritud liidu tolliseadustikuga (LTS, määrus nr 952/2013) (nt kohustus esitada tollideklaratsioon);
  • kõik õigusaktid jagunevad sarnase teemade jaotuse ja struktuuriga (jaotis – peatükk – jagu);
  • üldpõhimõtteid täiendavad sätted on reguleeritud LTS delegeeritud aktiga (DA, määrus nr 2015/2446) (nt tollideklaratsiooni andmenõuded, lahtrite selgitused);
  • protseduurilised detailsemad rakenduseeskirjad on reguleeritud LTS rakendusaktiga (RA, määrus nr 2015/2447) (nt tollideklaratsiooni esitamise menetluseeskirjad);
  • kõiki tolliprotseduure puudutavad horisontaalsed teemad on üldjuhul reguleeritud õigusaktide üldosas (nt lubade väljastamist puudutav, tagatised, tollivõlg);
  • kõik õigusaktide sätted ei kohaldunud kohe alates 1. maist 2016, kuna eeldavad vastavate elektrooniliste infosüsteemide olemasolu. Kuni IT-süsteemide loomiseni kehtivad üleminekuperioodi sätted on fikseeritud LTSi DAs, LTSi RAs ja täiendavas üleminekumeetmeid puudutavas DAs (määrus nr 2016/341).
  • nii DA kui RA osadeks on ka lisad, mis üldjuhul reguleerivad andmeelementidega seonduvat, kuid teatud osas loovad ka uusi reegleid.
     
13.08.2018