Tollimaks

Tollimaks on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud riiklik maks, mille isik või äriühing peab maksma, kui ta kaupa impordib kolmandatest riikidest Euroopa Liitu (imporditollimaks) või ekspordib Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (eksporditollimaks).

Euroopa Liidus puuduvad liikmesriikide vahel impordi- ja eksporditollimaksud ning kõik samaväärse toimega maksud.

Kolmandatest riikidest üle Euroopa Liidu tollipiiri toimetatud kaubalt, mis deklareeritakse vabasse ringlusse, tuleb maksta imporditollimaksu.

Tollimaksumäärad kehtestatakse liidu ühisest kaubanduspoliitikast lähtuvalt. Maksumäärad sõltuvad sellest, kui tundlik on majanduslikus mõttes kõnealuse kauba import ‒ kuivõrd see võib mõjutada ühisturgu ja liidu tootjaid, sest liidu kaubandus- ja tariifipoliitika eesmärgiks on kaitsta just liidu majandushuvisid.

Tollimakse on mitut liiki sõltuvalt nende arvutamise meetodist.

Tollimaksude liigid:

  • väärtuseline ehk ad valorem tollimaks ‒ arvutatakse protsendina kauba tolliväärtusest; on enamlevinud tollimaksuliik (ca 90%)
  • spetsiifiline tollimaks – sõltub kauba kaalust või täiendavast mõõtühikust
  • kombinatsioon väärtuselisest ja spetsiifilisest tollimaksust

Kauba import võib lisaks tollimaksule olla maksustatud aktsiisi ja käibemaksuga.

Kolmandatesse riikidesse toimetatavale kaubale ei ole eksporditollimakse kehtestatud.

09.01.2020