Standarddeklaratsioonid

Standarddeklaratsioonide andmekoosseis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisa liidetes A ja C1 ning teatud andmeelemendid, mille nõudmine on jäetud liikmesriigi otsustada, on sätestatud siseriikliku õigusaktiga (Rahandusministri 19.06.2017 määrusega nr 37 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks").

Standarddeklaratsioonid esitatakse tolli andmetöötlussüsteemis Complex, kusjuures tollideklaratsiooni täitmisel on abiks üksikasjalik juhend.

19.09.2017