Eesti Tollitariifistik (ETT)

Alates 1. maist 2004 rakendusid kaupade impordil kolmandatest riikidest tollimaksud, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Ühendusse importimise ja ühendusest eksportimisega seotud ühenduse meetmete kohaldamiseks kasutatakse ühenduste integreeritud tollitariifistikku TARIC (Tarif Intégré Communautaire). TARICi rakendamiseks Eestis on välja töötatud Eesti Tollitariifistik (ETT), mis sisaldab lisaks ühenduse meetmetele ka Eesti riiklikke meetmeid.

Kontaktisikud


Infot Eesti Tollitariifistiku (ETT) kohta saate järgmistelt kontaktisikutelt.

Krista Rammo
676 2428
krista.rammo@emta.ee
Terje Kose
676 3274
terje.kose@emta.ee
26.10.2020