Impordikontrollisüsteem (ICS)

Impordikontrollisüsteemi (ingl Import Control System, ICS) juhendid

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon (versioon 6) (71.98 KB, PDF) Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte 07.06.2017
X-tee TolliOperatsioon v.6 (7.45 KB) Teenuse WSDL (XML-formaadis) tehniline kirjeldus 07.06.2017
ICS liidestamise tehniline spetsifikatsioon 01122015 (292.03 KB, ZIP) Tehniline spetsifikatsioon sisaldab teenuste üldkirjeldust, lühiülevaadet ICSi spetsifikatsioonidest, sõnumeid xml- ja xsd-vormingutes ning uuendatud koodiloendi ALATES 01.12.2015 18.11.2015
ICS technical specifications 01122015 (ENG) (473.68 KB, ZIP) Technical specifications for lodging entry summary declarations (ENS) electronically. ZIP file contains general description of services, short overview of ICS specifications, messages in .xml and .xsd formats and renewed codelist APPLIES FROM 01.12.2015 23.11.2015
Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide masin-masin liidese testide teostamiseks (297.64 KB, PDF) Dokumendi eesmärgiks on kirjeldada testimisega seotud tegevusi, mida on ettevõttel vaja teha, kui ta hakkab esitama dokumente MTA tolli infosüsteemis, kasutades masin-masin liidest 07.05.2018
Code of practice for the company for the performance of tests for the machine-machine interface of the customs information systems (251.86 KB, PDF) The document describes activities related to testing that a company needs to undertake if it wishes to start submitting documents in the customs information systems of the Estonian Tax and Customs Board using a machine-machine interface 19.12.2018
Asendustoimingutest (37.97 KB, PDF) Juhis asendustoimingute kasutamiseks infosüsteemide ICS ja IMF tõrgete korral. 02.05.2019
ICSi ja IMFi juhend (213.65 KB, PDF) Sisenemisformaalsuste teostamise juhend infosüsteemides ICS ja IMF 20.04.2018
Scenarios for testing of the X-Road interface (32.71 KB, PDF) Teststsenaariumid x-tee liidese testimiseks (ingliskeelne). This document describes the scenarios for testing of the X-Road interface between ICS and IMF information processing systems of Estonian Tax and Customs Board. 09.02.2011
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil (217.05 KB, PDF) Suunised vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks väljumisel ja sisenemisel esitatavates ülddeklaratsioonides 25.07.2016
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil (Description of goods for summary declarations in English) (PDF) Suunised vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks väljumisel ja sisenemisel esitatavates ülddeklaratsioonides (Guidelines on acceptable and unacceptable terms for the description of goods for exit and entry summary declarations) 25.07.2016
Lennutranspordi vormistamisest (44.78 KB, PDF) Lühijuhend lennutranspordiga saabunud kaupade vormistamisest ICSis 28.12.2010
X-tee teststsenaariumid (23.89 KB, PDF) Teststsenaariumid X-tee liidese testimiseks 08.12.2010
Näidispäringud (5.96 KB, ZIP) Näidispäringud X-tee testimiseks 08.12.2010
Veebikliendi ENSi andmemudel (4.15 KB, ZIP) Veebikliendi ENSi andmemudel 15.11.2010


 

17.12.2020