Teie probleemi kiireimaks lahendamiseks

Palume probleemist informeerimisel edastada e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee järgmised andmed: 

  1. rakenduse või infosüsteemi nimetus, kus tekkis tõrge
  2. probleemi tekkimise kuupäev ja kellaaeg
  3. oma kontaktandmed: telefoninumber ja/või e-posti aadress
  4. deklaratsioonil märgitud saatja/saaja või deklarandi registrikood
  5. deklaratsiooni viitenumber või number (MRN);
  6. võimalikult täpne probleemi kirjeldus, mida tegite ja milline on vea täpne tekst, võimalusel lisaga ekraanipilt failina. Ekraanipilti saab teha järgmiselt: vajutage klahve Ctrl+ PrintScrn ja lisaks Ctrl+ C (koopia) ning salvetades selle kleepimisega (Ctrl+V) TXT- või DOC-failina (vormingus *.docx); vajadused lisage XML või pilt eluloo leheküljest.
  7. kui tegemist on veakahtlusega, siis tuleb lisada kirjeldus õigeks peetavast lahendusest

 

26.10.2020