TERM

TERM – andmetöötlussüsteem, kus teostatakse kõik kauba ajutise ladustamisega seotud elektroonilised tegevused.

TERMi kasutavad ajutise ladustamise koha pidajad ladustamisteadete esitamiseks ja tolliga sõnumite vahetamiseks.

TERMi kasutusõigust võib endale taotleda ka kauba ladustaja, kes soovib näha ladustamisteateid, millel tema esineb kauba ladustajana.

Andmetöötlussüsteem TERM on asendatud uuendatud ladustamisteadete menetlemise süsteemiga TERM2.

Vanas TERMi versioonis on klientidel õigus menetleda neid ladustamisteateid, mis on tollile esitatud enne 1. juulit 2009.

Palume Teid ladustamisteate loomisel, kui eelnev dokument on sisenemisdeklaratsioon (SD), kontrollida üle, et ladustamisteate lahtrisse „Imporditolliasutus" oleks märgitud õige imporditolliasutuse kood.

26.10.2020