Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex

Complex on tollideklaratsioonide töötlemise elektrooniline süsteem, mis on ette nähtud tollideklaratsioonide andmete esitamiseks ja töötlemiseks.

Alates uue impordisüsteemi Impulss kasutuselevõtust 01.07.2021 impordi tollideklaratsioone Complexi  esitada ei saa.

Complexi saab jätkuvalt esitada:

 • ekspordi tollideklaratsioone ja varude teateid kuni uue ekspordisüsteemi AES kasutuselevõtuni (orienteeruvalt 2023. aasta teine poolaasta);
 • lisadeklaratsioone Complexis esitatud lihtsustatud impordideklaratsioonidele kuni 31.juulini 2021.

Complexis saab jätkuvalt vaadata, muuta (s.t teha järelkannet) ja kehtetuks tunnistada kõiki sinna esitatud tollideklaratsioone, sh enne 01.07.2021 esitatud impordi tollideklaratsioone.


Andmete esitamise võimalused
 • Complexi kasutajaliidese kaudu: e-MTA – Toll – Tollideklaratsioonid – Tollideklaratsioon (Complex).
 • kasutades andmevahetuskihti X-tee

Maksu- ja Tolliamet ajakohastab ning hooldab süsteemi jooksvalt.

Complex võeti kasutusele 1. mail 2006. aastal. Sõna „complex" tähendus on „kompleksne, kompleks-; liit-" ning see iseloomustab hästi süsteemi unikaalset sisemist ülesehitust. See tähendab, et Complexiga on liidestatud suur hulk teda toetavaid ja abistavaid süsteeme, näiteks Eesti Tollitariifistik, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem (EORI), ekspordi kontrollisüsteem (ECS), lubade töötlemise ja tagatiste süsteem. Samuti võimaldab mitterahaliste kohustuste süsteem edastada Maksu- ja Tolliametile elektroonselt aruandeid.

Complexi vahendusel on võimalik tollile esitada:

 • standardtollideklaratsioone
 • lihtsustatud tollideklaratsioone ja lisadeklaratsioone
 • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsioone
 • reisija deklaratsioone
 • esitatud tollideklaratsioonide muutmis- ja kustutamistaotlusi enne ja pärast kauba vabastamist
 • varude teateid
   
25.06.2021