Sa oled siin

Tolliväärtus

Tolliväärtus on imporditava kauba väärtus, mille alusel määratakse deklareeritavale kaubale väärtuse järgi arvestatavad maksud.

Tolliväärtuse määrab ja deklareerib deklarant (kauba omanik või tema volitatud isik) vastavalt EL-i tolliseadustiku (EL määrus nr 952/2013) (edaspidi LTS) artiklitele 70–74, komisjoni rakendusmääruse (EL 2015/2447) artiklitele 127–146 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL 2015/2446) artiklile 71.

Sätted põhinevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmete vahel sõlmitud tolli- ja kaubanduskokkuleppe (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) VII artiklile ja selle rakendamise lepingus (Agreement in Implementation of Article VII of the General Agreement of Tariffs and Trade) toodud tolliväärtuse määramise põhimõtetele.

Kauba esmane tolliväärtus on tehinguväärtus, st ekspordiks ühenduse tolliterritooriumile müüdud kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja maksis või maksab müüjale (LTS art 70).

Tegelikult makstud või makstavale hinnale lisatakse kauba importimisel ostja poolt tehtud kulutused, mis kuuluvad tolliväärtusesse (LTS art 71). Makstud või makstavale hinnale ei lisata kauba importimisel tehtud kulutusi, mis ei kuulu tolliväärtusesse (LTS art 72).

Kui tolliväärtust ei ole võimalik määrata tehinguväärtuse meetodil, määratakse see LTS artiklis 74 sätestatud teiseste meetoditega.

 

Kontaktisikud

Infot tolliväärtuse kohta saate küsida järgmistelt kontaktisikutelt.

Kontaktisik Kontakttelefon E-post
Tulvi Terasmaa 676 2426 tulvi.terasmaa@emta.ee
Laine Johannes 676 3811 laine.johannes@emta.ee
13.07.2021