Sa oled siin

Tarkvara maksustamine impordil

Seisuga 01.05.2016

Õiguslikud alused

1. Tolliväärtuse määramine

Kolmandatest riikidest imporditava tarkvara tolliväärtuse määramisel võetakse aluseks kauba eest tegelikult makstud või makstav hind vastavalt LTS artiklile 70, arvestades seejuures artiklites 71 ja 72 sätestatut.

Seega on tarkvara tolliväärtuseks tehinguväärtus. See on ekspordiks ühenduse tolliterritooriumile müüdud kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, kui on täidetud kõik tolliseadustiku artikliga 70 sätestatud tingimused.

2. Käibemaksuga maksustatava väärtuse leidmine

Imporditava tarkvara käibemaksuga maksustatava väärtuse leidmisel on oluline määratleda, kas imporditav tarkvara on käsitletav kaubana või teenusena.

Kauba ja teenuse mõisted on sätestatud käibemaksuseaduse paragrahvi 2 lõikes 3.

Kaup on kõigile ostjatele vabalt kättesaadav ja samade funktsioonide täitmiseks ettenähtud standardtarkvaraga või standardteabega andmekandja.

Teenus on elektrooniliselt edastatav tarkvara ja teave ning vastavalt ostja tellimusele spetsiaalselt koostatud või kohandatud tarkvaraga või teabega andmekandja.

3. Standardtarkvara

Standardtarkvara on tarkvara, mis täidab standardkujul ühesuguseid funktsioone ja mis on sellisel kujul kättesaadav kõigile soovijatele.

Standardtarkvara on näiteks personaalarvuti tarkvara, mängud, viirusetõrjeprogrammid.

Standardtarkvaraga andmekandja importimisel maksavad kõik isikud tollivormistusel käibemaksu käibemaksuseaduse paragrahvis 13 sätestatud imporditud kauba maksustatavalt väärtuselt.

4. Spetsiifiline tarkvara

Spetsiifiline tarkvara on teenus käibemaksuseaduse mõistes. Teenuseks loetakse ka andmekandjat, millele on spetsiifiline tarkvara salvestatud.

Spetsiifiline tarkvara on eritellimusel koostatud, muudetud või kohandatud programm.

Üldjuhul on sellise programmi loomine reguleeritud ostja ja müüja vahelistes lepingutes, kus võib lisaks muudele tingimustele olla sätestatud ka müüja kohustus rakendada programmid ostja arvutisüsteemides ja teostada personali väljaõpe.

Imporditud spetsiifilise tarkvaraga andmekandja tollivormistus ja tollimaksuga maksustamine toimub tavakorras. Tollivormistuse käigus spetsiifilise tarkvaraga andmekandjat kui teenust käibemaksuga ei maksustata. Maksuvabastuse rakendamiseks tuleb märkida tollideklaratsiooni lahtri 37 teise alajaotusse vabastuse lisakood 1KT.
 

06.09.2018