Sa oled siin

Võtame kasutusele uue impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Impulss

Alates 01.07.2021 viib Maksu- ja Tolliamet impordi tollivormistuse uude infosüsteemi Impulss. Muudatuse eesmärk on pakkuda klientidele kaasaegset ja mugavat impordi tollideklaratsiooni esitamise ja töötlemise teenust, mis töötab uuel tehnilisel platvormil. Samuti võimaldab uus süsteem tagada käibemaksudirektiivi rakendamise, mis kehtestab deklareerimise kohustuse alates 0 eurost. Ekspordi tollideklaratsioonide töötlemine jätkub 2023. aastani süsteemis Complex.

Impulsi arendamisel on arvestatud väliskaubanduse uute trendide ja mahtudega, selles osalejate ootustega kaupade kiirele liikumisele ja tollivormistusele, tagades samaaegselt riigi ja Euroopa Liidu seisukohalt oluliste ühiskonnakaitseliste ja fiskaalsete strateegiliste eesmärkide saavutamise.

Impulssi on koondatud kõik kaupade impordi deklareerimise põhiprotsessid. Lisaks võimaldab uus süsteem suuremahuliste tollideklaratsioonide esitamist, teistesse tolliinfosüsteemidesse juba esitatud andmete taaskasutamist ning tollideklaratsiooni esitamist enne kauba saabumist.

Süsteem Impulss on mõeldud kasutamiseks põhiliselt ettevõtetele, kes impordivad kaupa väljastpoolt Euroopa Liitu, ning tolliagentuuridele. Eraisikud saavad kasutada oma saadetise või kauba deklareerimiseks postipaki deklaratsiooni või reisijadeklaratsiooni rakendust, mis on samuti läbinud uuenduskuuri.

Süsteemi Impulss saab kasutada pääsuõigusega „Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi (Impulss) andmete esitamine”, mis sisaldub nii juriidilise kui ka füüsilise isiku esindaja pääsuõiguste paketis ning tolliteenuste paketis. See tähendab, et kui kasutajal on üks nimetatud pääsuõiguste pakettidest olemas, siis eraldi Impulsi pääsuõigust enam taotlema ei pea.

Küsimuste korral on abiks tolliinfo tel 880 0814 ja tolliinfo@emta.ee.

Hea teada

Kui teil on varem olnud üksikõigused süsteemi Complex kasutamiseks, siis impordi tollideklaratsioonide süsteemi Impulss kasutamise õigust teil automaatselt ei ole.

Kiireim lahendus on, et esindatava äriühingu juhatuse liige annab teile e-MTAs pääsuõiguse.

Süsteemi Impulss kasutamiseks võib anda tolliteenuste paketi, mis hõlmab nii impordi tollideklaratsiooni sisestamise õigust kui ka ligipääsu aruannetele. Samuti saab anda Impulsi kasutamiseks üksikõigused IMPULSS_CUSTOMER (Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi (Impulss) andmete esitamine) ja REPORTING_CUSTOMER (Andmete päringu rakenduse (REPORTING) kasutamine).

E-MTA kasutajatel, kellel on tolliteenuste pakett, on süsteemi Impulss kasutamise õigused automaatselt olemas.


Impordi infosüsteemi arenduseks on kasutatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid (3,2 mln eurot). Teenuse arendaja on tarkvaraettevõte Cybernetica AS.

 

 

21.06.2021