Volitatud ettevõtja (AEO)

Volitatud ettevõtjate nimekiri

Euroopa Komisjoni koduleheküljel on alates 1. juunist 2008 olemas Euroopa Liidus AEO staatuse saanud ettevõtjate nimekiri, kes on andnud oma nõusoleku andmete avalikustamiseks.

Lepingud kolmandate riikidega

Euroopa Liit on sõlminud mitmeid vastastikuse tunnustamise lepinguid AEOC/AEOS või AEOS staatuses isikute ja AEO-le sarnaste programmide tunnustamise osas kolmandate riikidega. Lepingud on sõlmitud Norra, Šveitsi, Jaapani, USA ja Hiinaga. Viimati sõlmiti leping Hiinaga, mis rakendus novembris 2015. Lugege üksikasjalikku teavet vastastikuse tunnustamise lepingute kohta.

Vastastikuse tunnustamise lepingute alusel võimaldatakse AEOS ja AEOC/AEOS loa omanikele soodustusi. Soodustuste kasutamiseks peavad AEOS või AEOC/AEOS loa taotlejad või loa omanikud andma nõusoleku vahetada firma põhiandmeid (nimi, aadress, tunnusnumber) lepinguosaliste liiduväliste riikidega. Nõusolekut saab anda loa taotlemisel märkides vajalikud andmed enesehindamise küsimustiku lisas. Loa omanik saab nõusolekut anda või seda tühistada igal ajal.

Soodustused ei ole kõikides lepingutes samad. Konkreetsed soodustused lepitakse iga partnerriigiga kokku eraldi. Lugege soodustuste kohta rohkem siit.

AEO logo

AEO logo on kasutamiseks AEO staatust omavate isikute ettevõtte äridokumentidel, reklaamtrükistel, visiitkaaridel jne. AEO logo võib hakata kasutama kohe pärast AEO sertifikaadi saamist. Siinjuures palume arvestada, et sertifikaadi peatamisel ja/või kehtetuks tunnistamisel tuleb logo kasutamine koheselt lõpetada.

AEO logo on kaitstud autoriõigusega, mis kuulub Euroopa Liidule. Maksu- ja Tolliametilt saab AEO logo kas JPG- või EPS-vormingus. Nende saamiseks palume saata e-kiri aadressile aeo.info@emta.ee

07.01.2020