AEO ümarlaua kohtumised

 

AEO ümarlaud 15.05.2018

15. mail 2018 korraldas Maksu- ja Tolliamet (MTA) selle aasta esimese usaldusväärsete ettevõtjate (AEO) ümarlaua. Ümarlaual anti ülevaade Euroopa Komisjoni töölaual olevatest teemadest ning Eestis rakenduvatest uutest andmetöötlussüsteemidest ja/või nende muudatustest. Osalejaid kutsuti kaasa mõtlema teemal tolli rollist tulevikus, kui kõik oleks võimalik.

AEO ümarlaud 30.11.2017

30. novembril 2017 korraldas Maksu- ja Tolliamet (MTA) sellel aastal juba teise usaldusväärsete ettevõtjate (AEO) ümarlaua. Ümarlaual keskenduti seekord eesootavatele andmetöötlussüsteemide muudatustele. Anti ülevaade nii ELi uutest rakenduvatest süsteemidest kui ka siseriiklikest.

AEO ümarlaud 04.04.2017

4. aprilli 2017 korraldas Maksu- ja Tolliamet (MTA) traditsioonilise usaldusväärsete ettevõtjate (AEO) ümarlaua. Ümarlaual anti ülevaade MTA uuest strateegiast, Eesti ELi eesistumisest ning kutsuti ettevõtteid kaasa mõtlema peegeldamise projektis ning kuidas MTA saaks arendada ja edendada eksporti Eestist. Seekord esinesid ettekannetega ka ettevõtete esindajad: Andreas Part (4U Logistics) rääkis tolliteenuse osutajate kompetentsinõuetest ning Kristiina Preimann (DSV Transport) jagas muljeid AEO Workshopilt.

AEO ümarlaud 06.09.2016

6. septembril 2016 korraldas Maksu- ja Tolliamet traditsioonilise usaldusväärsete ettevõtjate (AEO) ümarlaua, mis hea tava kohaselt toimub kord aastas. Ürituse põhieesmärk oli anda ettevõtetele AEO valdkonna aktuaalsete teemade ülevaade.

AEO ümarlaud 29.04.2015

29. aprillil 2015 korraldas Maksu- ja Tolliamet (MTA) traditsioonilise usaldusväärsete ettevõtjate (AEO) ümarlaua, mis hea tava kohaselt toimub kord aastas. Ürituse põhieesmärk oli anda ettevõtetele AEO valdkonna aktuaalsete teemade ülevaade.

Eelkõige räägiti AEO kontseptsiooni laiendamisest ning AEO staatuse tunnustamisest teiste ametkondade poolt, lisaks anti ülevaade eelseisvates muudatustes AEO puudutavas seadusandluses. Tutvustati uusi infotehnoloogilisi lahendusi, mis tagavad AEO sertifikaatide omanikele seadusandlusega ettenähtud soodustused deklaratsiooni riskianalüüsi teostamisel ja tollikontrolli läbiviimisel.

Uuendusena andis MTA AEO-dele omapoolsed soovitused ettevõtte pädevuse tõstmiseks, sh ettevõtte sisekontrollimehhanismide täiustamiseks ning tollivormistuse kvaliteedi parendamiseks. Selline ümarlaua formaat on ennast tõestanud ning on hea platvorm ettepanekute esitamiseks ja ideede vahetamiseks.

AEO ümarlaud 17.03.2014

17. märtsil 2014 toimunud usaldusväärsete ettevõtjate (AEO) ümarlaual arutati AEO valdkonna arenguid ning ettevõtjate rõõme ja muresid suhetes tolliga. Kui eelmisel kohtumisel saime ettevõtjatele tutvustada pigem oma plaane, siis nüüd saime rääkida juba reaalsestest tulemustest. Enim keskustelu tekitas AEO piirijärjekorra teema, mis võimaldab lähitulevikus AEO-del broneerida piiriületust eraldi järjekorras, andes olulisi eeliseid vedude planeerimisel turvalises tarneahelas. Projekt on jõudnud lõpusirgele ning koostöös GoSwiftiga on Maksu- ja Tolliamet  valmis eelisjärjekorra avama. Lisaks tundsid valdav osa AEO-sid eelmisel aastal ka reaalselt, et usaldusväärus tolli silmis tagab ka rahalise kokkuhoiu – tollivaldkonna tagatised vähenesid kõikidel AEO-del, kes on tegevad tolliprotseduuride rakendamisel.

IT-muudatustest puudutas AEO-sid enim tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi sisseviidud vähendatud- ja eelisjärjekorras kontrollimise võimalus. Erilist huvi tekitas võimalus Complexist aruandena vaadata, mitu korda AEO on kontrollist vabastatud.

Tagasisidena korjasime üles ettepanekud, kus sooviti otsekontakti võimalust erinevate valdkondade spetsialistidega kontrollide korral, pakuti välja AEO-de kaasamist riskianalüüsi protsessi läbi enimlevinud pettuste tutvustamise ning sooviti tagasisidet tolli poolt teostatava järelhindamise osas ka juhtudel, kui tulemused on positiivsed. Eraldi paluti edasi anda tänu kõikidele tollivormistuse protsessis osalevatele ametnikele, kelle professionaalne suhtumine on tollivormistuse oluliselt lihtsamaks teinud.

AEO ümarlaud 06.02.2013

Maksu- ja Tolliamet korraldas 6. veebruaril 2013 esimese volitatud ettevõtjate ehk AEO-de ümarlaua, mille eesmärgiks on tugevdada tollivaldkonnas koostööd ettevõtjatega, kes on oma prioriteediks seadnud kõrge usaldusväärsuse tagamise tolliformaalsuste teostamisel.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu sõnul on ameti üheks oluliseks eesmärgiks arvestada üldise tollikorralduse planeerimisel volitatud ettevõtja ehk AEO staatusega.

„Siin räägime näiteks volitatud ettevõtjate kõrgema usaldusväärsuse arvestamisest tolli tagatiste määramisel, mis omakorda tähendab nendele ettevõtjatele tagatiste summade vähendamist. Aga samuti volitatud ettevõtjate suhtes kontrollide vähendamisest, tagades neile kiirema tollivormistuse,“ selgitas Koidu.

Uue koostöövormi eesmärgiks on anda volitatud ettevõtjatele ülevaade tollivaldkonna arengusuundadest, tuvastada lahendamist vajavaid kitsaskohti ning koostöös leida nii maksuhaldurit kui ettevõtjaid rahuldavad lahendused.

Esimesele ümarlauale olid kutsutud kõik ettevõtjad, kellele on juba väljastatud või kes taotlevad volitatud ettevõtja sertifikaati. Ümarlaual andis Maksu- ja Tolliamet ülevaate oma strateegilistest eesmärkidest ja tutvustas algatusi (808.9 KB, PDF), mis on suunatud volitatud ettevõtjatele tolliformaalsuste kiirendamiseks ja lihtsustamiseks.

21.05.2018