Sa oled siin

Teise kontserniettevõtte töötajale antud erisoodustuse maksustamine

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 48 lõike 6 rakendamisel tekitas probleeme teise kontserni ettevõtte töötajale antud erisoodustuse maksustamine. Segaduste kõrvaldamiseks kohtus Maksu- ja Tolliamet sel teemal Rahandusministeeriumi, maksukonsultantide ja audiitoritega ning nimetatud lõike rakendamiseks kujundati järgmine seisukoht.

Kontserni puhul on erisoodustuste maksustamisel oluline eristada kolme erinevat juhtumit.


1. Kogu kontsern asub Eestis
Näiteks Eesti emaettevõte korraldab kontsernisisese teabepäeva ja kannab kogu ürituse kulu. Teabepäeva raames toimub ka toitlustamine.

  • Teabepäeval jaotatud materjalid (sh pastapliiats jmt) ei ole töötajale antavad rahaliselt hinnatavad hüved – tegemist on tööks vajalike vahenditega.
  • Töötajate toitlustamise eest (erisoodustuselt) aga maksab maksud iga tööandja ise, vaatamata sellele, et emaettevõte kandis kogu kulu. Seega emaettevõte maksab maksud oma töötajatele tehtud erisoodustuselt, tütarettevõte aga oma töötajatele emaettevõtte poolt tehtud erisoodustuselt.

 Erisoodustuse summa teadasaamiseks on kaks peamist võimalust:

  • emaettevõte esitab tütarettevõttele arve, müües edasi või esitades nõude hüvitada tema töötaja toitlustamise kulud. Sellisel juhul on tütarettevõte teinud nii kulu kui tasunud sellelt maksud;
  • emaettevõte arvet ei esita, kuid informeerib tütarettevõtet summast, mida tuleb erisoodustusena käsitleda. Kuidas informeerimine toimub, otsustavad kontserniettevõtted omavahel ise. Tütarettevõte maksab maksud oma töötajate erisoodustuselt, vaatamata sellele, et ta tegelikult kulu teinud ei ole. Emaettevõttele jäävat kulu käsitletakse tema ettevõtlusega seotuna ning topelt maksukohustust ei teki.

2. Eestis asuva kontserniettevõtte töötaja saab erisoodustuse välisriigis asuvalt kontserniettevõttelt
Näiteks Eesti tütarettevõte lähetab oma töötaja välisriiki emaettevõtte juurde. Töötaja osaleb vastuvõtul, koosolekul vms üritusel, kus muuhulgas on ka toitlustamine, kultuuriline teenindamine. Välisriigis toimub maksustamine selle riigi seadustest tulenevalt ja kui emaettevõtte tehtud kulud kuuluvad välisriigis maksustamisele (st kuuluvad maksustatavate tulude hulka, vaatamata sellele, et konkreetne kulu võib teatud ulatuses olla maksuvaba), siis Eesti tütarettevõttel sellelt kulult topelt maksukohustusi ei teki. Eesti tütarettevõttel tekib tema töötajale antud erisoodustuselt maksukohustus ainult siis, kui see hüve ei kuulu välisriigis emaettevõtte maksustatavate tulude hulka (nt oleks maksustatav eraisiku tasandil).


3. Eestis asuvalt kontserniettevõttelt saab hüve Eestisse tulnud välisriigi kontserniettevõtte töötaja
TuMS-i § 48 reguleerib Eesti tööandjate poolt nende töötajatele antud hüvesid, mida käsitletakse erisoodustustena. Kuigi tegemist on samasse kontserni kuuluva isikuga, asub teine kontserniettevõtte välisriigis ja § 48 ei reguleeri välisriigis asuva kontserniettevõtte töötaja maksustamist Eestis erisoodustusena. Eesti seaduse kohaselt käsitletakse seda töötajat külalisena ja maksustamine toimub vastavalt § 49 sätestatule. Seega maksustamisel  varasemaga võrreldes muudatusi ei ole – tegu on külaliste vastuvõtukuluga või neile antud kingitustega.


Juhime tähelepanu, et filiaal ei ole iseseisev kontserni liige, kuna ta ei ole juriidiline isik. Filiaal on ettevõtte osa ning maksustamisel kohalduvad püsiva tegevuskoha maksustamise reeglid (TuMS § 53).

22.02.2011
 

16.02.2016