CRS ja DAC2 deklaratsioonide esitamine


Kes peavad OECD CRS ja EL-i DAC2 deklaratsioone esitama


Lähtudes ELi Nõukogu direktiivist 2014/107/EL ja OECD maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioonist, on Eesti finantsasutustel kohustus edastada teavet mitteresidentide kontode kohta ja esitada sellekohased deklaratsioonid:

  • deklaratsioon „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” (vorm CRS) ja
  • deklaratsioon „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” (vorm DAC2).

Millal tuleb deklaratsioonid esitada


CRS ja DAC2 deklaratsioonid eelmise aasta andmetega tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. juuniks.

Deklareeritava teabe puudumisel tuleb esitada tühi deklaratsioon e-MTA kaudu.
 

Deklaratsioonide täitmine


Deklaratsioonide vormid on kehtestatud Rahandusministri määrusega.

 
Failide tehniline spetsifikatsioon


Lisa 5 Deklaratsiooni vorm CRS XSD Sõnumi üldandmed (23.38 KB)
Lisa 6 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine (7.4 KB)
Lisa 7 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine (6.65 KB)
Lisa 8 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid (73.11 KB)
Lisa 9 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine (2.71 KB)

Lisa 10 Deklaratsiooni vorm DAC2 XSD Sõnumi üldandmed (23.38 KB)
Lisa 11 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine (7.4 KB)
Lisa 12 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine (6.65 KB)
Lisa 13 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid (73.11 KB)
Lisa 14 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine (2.71 KB)
Näidisena täidetud deklaratsiooni saab vaadata siit: näide (2.53 KB, XML)

Maksukohustuslaste koodi (TIN – tax identification number) formaati ja struktuuri on võimalik kontrollida Euroopa Komisjoni veebilehel.

Juhis ISO maatähiste erisuste kohta (145.25 KB, PDF)

Kus ja kuidas saab deklaratsioonid esitada


Deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile e-MTA vahendusel elektroonselt XML-formaadis failiga laadides.

CRS ja DAC2 deklaratsioonide esitamiseks:

  1. sisenege e-MTAsse
  2. valige menüüs „Aruanded" ning seejärel jaotise „Finantsinfo deklaratsioonid" alt „Finantsinfo deklaratsioonid (FATCA/OECD/EU DAC2)"
  3. deklaratsioonide loetelu lehel vajutage nupule „Lisa uus deklaratsioon“
Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni täisversiooni esitamiseks vajutage nupule „Lisa deklaratsioon failist“, valige „Kohustuse tüüp" ja „Aasta" ning otsige oma arvutist fail, mida hakkate üles laadima. Pärast nupule „Impordi“ vajutamist toimub andmete kontroll (faili valideermine). Vigade korral kuvatakse kasutajale informatsioon nende kohta ja deklaratsiooni on tarvis parandada. Kui vigu ei leidunud, siis ilmub deklaratsioon „Ettevalmistamisel" staatuses deklaratsioonide nimekirja. „Kinnita" nupule vajutades teostatakse veel kord valideerimine ja selle läbimise korral deklaratsioon kinnitub. „Ettevalmistamisel" staatuses deklaratsiooni on võimalik kustutada, vajutades vastavale ikoonile.

Deklaratsiooni andmete muutmine

Kui vormil jäid mõned andmed deklareerimata või kui mõni rida on täidetud puudulikult või valesti, siis andmete muutmiseks tuleb faili uuesti laadida.
 

Abiinfo

  • Küsimuste korral palume pöörduda ariklient@emta.ee või telefonil 880 0812.
  • Tehnilised küsimused saate esitada e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.
     
03.07.2020