Riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitamine


Kes peavad riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitama


Lähtudes EL Nõukogu direktiivist 2016/881/EL ja OECD maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioonist on hargmaiste ettevõtete kontsernidel kohustus edastada teavet kontserni tulu, maksude ja äritegevuse kohta. Aruanne täidetakse eraldi iga maksujurisdiktsiooni osas, kus kontsern tegutseb.

Riikidepõhine aruanne esitatakse selle kontserni kohta, kelle kogu konsolideeritud müügitulu riikidepõhises aruandes hõlmatavale majandusaastale eelneval majandusaastal oli suurem kui 750 miljonit eurot.

Riikidepõhise aruande esitajast teatamine


Suurkontserni (konsolideeritud käive ületab 750 miljonit eurot) Eesti liige (äriühing) peab vabas vormis esitama teate (notification) riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja (konsterni liikme) isiku (nimetus, registrikood ja aadress) ja tema residentsuse riigi kohta kas:

  • digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee või
  • e-MTA rubriigi „Suhtlus" menüüpunkti „Kirjavahetus" kaudu.

Teade tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks (või 6 kuud majandusaasta lõpust).

Riikidepõhise aruande (CbC report) esitamise kohustus on kehtestatud maksualase teabevahetuse seadusega, kuid selle aluseks on ELi direktiiv ja OECD mudel.

Emaettevõtja välisriigi maksuhaldurile esitatud kontserni riikidepõhise aruande põhjal edastab välisriigi maksuhaldur Eesti liiget puudutava sisulise info Eesti maksuametile rahvusvahelise teabevahetuse kaudu.
 

Millal tuleb deklaratsioon esitada


Riikidepõhise aruande deklaratsioon eelmise aasta andmetega tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.
 

Deklaratsiooni täitmine


Deklaratsiooni vorm on kehtestatud Rahandusministri määrusega

 
Failide tehniline spetsifikatsioon


Lisa 15 Deklaratsiooni vorm „Riikidepõhine aruanne” (PDF)
 

Kus ja kuidas saab deklaratsiooni esitada


Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile e-MTA vahendusel elektroonselt XML-formaadis failiga laadides või andmeid sisestades.

Riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitamiseks:

  1. sisenege e-MTAsse
  2. valige menüüs „Aruanded" ja seejärel „Riikidepõhine aruanne"
  3. deklaratsioonide loetelu lehel valige failiga laadimiseks „Impordin aruande“ või andmete sisestamiseks „Sisestan aruande".
Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni täisversiooni esitamiseks andmeid sisestades vajutage nupule „Esitan“. Valides nupult „... Veel" „Loobun ja kustutan" kustutatakse deklaratsioon. Valides nupult „... Veel" „Salvestan ja jätkan hiljem" ilmub deklaratsioon „Pooleli" staatuses deklaratsioonide nimekirja. „Pooleli" staatuses deklaratsiooni on võimalik kustutada või esitada, vajutades vastavale ikoonile.

Pärast nupule „Esitan“ vajutamist toimub andmete kontroll (faili valideermine). Vigade korral kuvatakse kasutajale informatsioon vigade kohta ja deklaratsiooni on vaja parandada. Kui vigu ei leidunud, siis ilmub deklaratsioon „Esitatud" staatuses deklaratsioonide nimekirja.

Deklaratsiooni andmete muutmine

Andmete muutmiseks tuleb fail uuesti laadida või andmed uuesti sisestada.
 

Abiinfo


Küsimuste korral palume pöörduda ariklient@emta.ee või telefonil 880 0812.
 

03.07.2020