Kuidas kasutada Maksu- ja Tolliameti X-tee teenuseid

Maksu- ja Tolliameti (MTA) ning juriidilise isiku infosüsteemide vaheline masin-masin liidesega andmevahetus toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu ja teenuse kasutamiseks peab teenus olema MTA poolt avatud.

Teenuste avamiseks tuleb pöörduda MTA poole e-posti aadressil emta@emta.ee ning esitada teenuse avamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid: teenuse kasutaja registrikood ja nimi; teenuse nimi, mida soovitakse kasutada; teenuse kasutaja alamsüsteem, mis hakkab teenust kasutama; X-tee keskkond (arendus-, test- või tootekeskkond), milles soovitakse teenust kasutada.

Teenuse kasutaja alamsüsteem peab olema tema enda turvaserveris registreeritud. Arendus- ja testkeskkonnas on vajalik vaid turvaserveris registreerimine. Tootekeskkonna jaoks peab sama süsteem olema olemas X-tee alamsüsteemina ka riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis (RIHA). Kui kliendi süsteem ei ole turvaserveris leitav, ei ole võimalik ka teenust avada.

X-tee teenuste kasutamine turvaserveri teenuse pakkuja (turvaserveri haldaja) kaudu

 • X-tee teenuse kasutamiseks turvaserveri teenuse pakkuja kaudu peavad olema RIHA-s registreeritud mõlemad: nii asutus, kes  X-tee teenust tegelikult kasutab, kui ka asutus, kes turvaserveri teenust pakub.
 • X-tee teenust tegelikult kasutav asutus peab peab olema registreeritud ka turvaserveri teenust pakkuva asutuse serveris.
 • Maksu- ja Tolliamet saab X-tee teenuse avada X-tee teenust tegelikult kasutava asutuse alamsüsteemile.
   
Teenuste kasutamiseks peab olema:
 • MTA ja juriidilise isiku vahel sõlmitud andmevahetusleping:
  • tolli- ja aktsiisisüsteemidesse andmete saatmine

   EE/GOV/70000349/complex/downloadPoboxMessages/v1
   EE/GOV/70000349/complex/getPoboxMessageById/v1
   EE/GOV/70000349/complex/updateEmailAddress/v1
   EE/GOV/70000349/complex/xteeTolliOperatsioon/v1
  • hasartmänguandmete saamine ja saatmine

   EE/GOV/70000349/hampi/OmpiAndmedV2/v2
   EE/GOV/70000349/hampi/OmpiKontrollV2/v2
  • avaliku infoga X-tee päringud

   EE/GOV/70000349/kmd/kmkr/v1
   EE/GOV/70000349/mkrliides/vpt/v1
 • antud volitused (andmevahetuslepingut ei sõlmita):
  • töötamise registri masinliidese teenused TOOTREG – töötamise registreerimine

   EE/GOV/70000349/tor/TOOTREG/v1
   EE/GOV/70000349/tor/TORRGNO/v1
  • KMD andmete saatmine ja saamine

   EE/GOV/70000349/mkrliides/downloadMime/v1
   EE/GOV/70000349/mkrliides/uploadMime/v1

Kõikide infosüsteemide loetelu on leitav RIHA saidilt, kus MTA X-tee v6 jaoks loodud alamsüsteemid sisaldavad lisaks süsteemi tähisele ka MTA registrikoodi (nt 70000349-tsd) ja pealkirjas on „X-tee alamsüsteem" (MTA X-tee v6 alamsüsteemide loetelu).

Kõikide MTA X-tee teenuste loetelu ja WSDL-failid on X-tee alamsüsteemide kataloogis.
 

23.04.2020