Sa oled siin

Muudatused intresside maksustamisel alates 01.01.2020

Alates 1. jaanuarist 2020 ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse, välja arvatud maksukorralduse seaduse (MKS) § 111 alusel ajatatud maksuvõlalt tasutud intresse, kui maks ei ole määratud maksuotsusega (tulumaksuseaduse (TuMS) § 34 punkt 3).

Millal tekib intressi tasumise kohustus?

Kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu tähtpäevaks või kui talle on alusetult tagastatud või tasaarvestatud suurem summa, siis tekib maksukohustuslasel intressi tasumise kohustus. Intressi arvestatakse kuni maksuvõla täieliku tasumiseni 0,06% päevas.

Makseraskustes maksukohustuslasel on võimalus taotleda maksuvõla tasumise ajatamist.

Kõige lihtsam ja kiirem viis maksukohustuse tasumise ajatamiseks on esitada taotlus e-MTA kaudu. Taotluse esitamiseks tuleb e-MTAs valida menüüst „Arvestus“ – „Maksmine“ – „Ajatamine“.

Kui e-MTA kaudu esitatud taotlus vastab lihtsustatud korras ajatamise tingimustele, siis otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt. Intressi arvestatakse ajatatud maksuvõlalt edasiulatuvalt kuni maksuvõla täieliku tasumiseni 0,03% päevas.

Täpsem info selgituses „Ajatamine“.

Millal on intressilt tulumaksu tasumise kohustus?

Tulumaksu tuleb maksta maksuvõlalt MKS § 115 alusel määratud ja tasutud intressidelt (alus: TuMS § 34 punkt 3 ning § 51 lg 1 ja lg 2 p 1). Tulumaks määras 20/80 tasutakse maksudeklaratsiooni TSD lisa 6 alusel.

E-MTA kaudu deklaratsiooni esitamisel eeltäidab Maksu- ja Tolliamet MKS § 115 alusel määratud ja maksukohustuslase tasutud intresside summa TSD lisal 6 koodil 6021.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ei saa oma ettevõtlustulust maha arvata MKS § 115 alusel määratud ja tasutud intresse.

Millal ei ole intressilt tulumaksu tasumise kohustust?

Tulumaksu ei tule maksta MKS § 111 alusel ajatatud maksuvõlalt tasutud intressidelt (alus TuMS § 34 punkt 3), kui maks ei ole määratud maksuotsusega.

Ajatatud maksuvõlalt tasutud intress on ettevõtlusega seotud kulu järgmistel tingimustel:

  • intress on arvestatud ajatatud maksuvõlalt graafiku kehtivuse perioodil ja
  • intressinõue on koostatud ja tasutud alates 1. jaanuarist 2020.

Tulumaksuvabastus kehtib seega konkreetse ajatatud nõude intressile, mis on arvestatud alates ajatamise graafiku kinnitamise kuupäevast kuni (sõltuvalt sellest, mis saabub varem):

  • konkreetse nõude tasumisgraafiku järgse tähtpäevani või
  • graafiku tühistamise kuupäevani või
  • graafiku lõppemise kuupäevani.

Alates jaanuarist 2020 kuvatakse e-MTAs intressinõuete ja ka eraldi selle jaotuste kaupa tasumisi rubriigis „Arvestus" – „Nõuded" – „Nõuete toimingute otsing", kust tuleb „Nõude liik" alt valida vastav nõue:

  • intress (INTR),
  • tulumaksuga intress (INTRM) või
  • tulumaksuvaba intress (INTRMV).

E-MTA kaudu deklaratsiooni esitamisel eeltäidab Maksu- ja Tolliamet alates jaanuar 2020 TSD lisal 6 koodil 6021 ainult tulumaksuga maksustatavad intressid.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) saab oma ettevõtlustulust maha arvata MKS § 111 alusel ajatatud maksuvõlalt tasutud intressid, kui maks ei ole määratud maksuotsusega.

Tuludeklaratsiooni vormi E ei eeltäideta. FIEle kuvatakse ainult e-MTAs intressi jaotus maksustamise järgi!

Oktoober 2019
 

09.12.2019