TSD

Maksudeklaratsioon TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) on kehtestatud rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“.

TSD tehnilised spetsifikatsioonid


Üldised dokumendid
XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
TSD xml formaadi struktuur alates 01.01.2022 (7.41 MB, DOC) UUS! 20.09.2021
TSD xml formaadi struktuur alates 01.07.2020 (7.32 MB, DOC) 29.10.2020
TSD xml formaadi struktuur (5.81 MB, DOC) 06.01.2020
TSD xml formaadi struktuur alates 01.01.2022 (214.31 KB) UUS! 20.09.2021
TSD xml formaadi struktuur alates 01.07.2020 (212.13 KB) 29.10.2020
TSD xml formaadi struktuur (169.4 KB, XML) 06.01.2020
TSD xml näide alates 01.01.2022 (27.41 KB, XML) UUS! 20.09.2021
TSD xml näide alates 01.07.2020 (34.99 KB, XML) 29.10.2020
TSD xml näide (27.07 KB, XML) 06.01.2020
ESD xml formaadi struktuur (369 KB, DOC) 20.01.2015
ESD xml formaadi struktuur (8.4 KB) 20.01.2015
ESD xml näide (1.42 KB, XML) 19.11.2014
CSV-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
TSD CSV-formaadi struktuur alates 01.01.2022 (36.87 KB, DOCX) UUS! 20.09.2021
TSD CSV-formaadi struktuur alates 01.07.2020 (26.43 KB, DOCX) 22.06.2020
TSD CSV-formaadi struktuur (88 KB, DOC) 13.11.2018
TSD esitamise X-tee v6 teenused
 
  • uploadMime – faili edastamise teenus
  • confirmTsd – TSD kinnitamise teenus
  • getTsdStatus – faili või kinnituse staatuse küsimise teenus
  • getTsdFeedback – TSD tagasiside küsimise teenus
MTA X-tee teenuse uploadMime.v1 tehniline kirjeldus (869.71 KB, PDF) 10.10.2019
uploadmime.wsdl (8.84 KB) 16.01.2018
confirmTsd teenuse struktuuri kirjeldus (182.58 KB, PDF) 15.06.2018
confirmTsd.wsdl (9.02 KB) 15.06.2018
getTsdStatus teenuse struktuuri kirjeldus (204.54 KB, PDF) 15.06.2018
getTsdStatus.wsdl (10.57 KB) 15.06.2018
getTsdFeedback teenuse struktuuri kirjeldus (283.6 KB, PDF) 15.06.2018
getTsdFeedback.wsdl (18.36 KB) 15.06.2018
 TSD pangaliides (pangatoimingute põhine maksulahendus)
 
TSD pangaliidese API kirjeldus (1.43 MB, PDF) 15.06.2018
TSD pangaliides andmekoosseis (249.48 KB, PDF) 15.06.2018
banklink.wsdl (48.38 KB) 15.06.2018
Vormi INF 14 (esitatakse alates 20.04.2018) XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
INF 14 xml formaadi struktuur (368.5 KB, DOC) 15.03.2018
INF 14 xml formaadi struktuur (8.81 KB) 15.03.2018
INF 14 näide (1.64 KB, XML) 15.03.2018
Vormi INF 14 (esitatakse alates 01.02.2016) XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
INF 14 xml formaadi struktuur (219 KB, DOC) 26.11.2015
INF 14 xml formaadi struktuur (7.28 KB, XML) 26.11.2015
INF 14 näide (1.92 KB, XML) 26.11.2015
Vormi XF 11 (pankadele hoiuseintresside deklareerimiseks alates 01.01.2018) XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid ja näited
 
XF 11 xml formaadi struktuur alates 01.01.2022 (56.78 KB) UUS! 20.09.2021
XF 11 xml formaadi struktuur alates 01.01.2022 (1.98 MB, DOC) UUS! 20.09.2021
XF 11 xml formaadi struktuur (54.58 KB) 26.09.2017
XF 11 xml näide (1.68 KB, XML) 26.09.2017
XF 11 csv näide (332 BAITI) 26.09.2017

Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist.

Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada üle X-tee, liidestades raamatupidamisprogrammi e-MTAga.

TSD lisa 1 täitmise videojuhend »
 


TSD täitmise juhendid

03.11.2020 TSD lisa 7 täitmise näited
09.03.2020 Selgitused deklaratsiooni INF 1 täitmiseks 
30.08.2020 Juhised maksudeklaratsiooni TSD lisa 6 täitmiseks
20.07.2020 Selgitused erisoodustuste deklaratsiooni TSD lisa 4 täitmise kohta
16.05.2019 Selgitused tõendi TD täitmiseks
14.01.2018 Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018
14.07.2016 TSD 2016 lisa 1 osa 1b täitmise näited
05.02.2016 Hooneühistu omakapitali sisse- ja väljamaksete arvestus 
05.01.2016 TSD 2016 lisa 1 osa 1a täitmise näited
09.02.2015 Maksudeklaratsiooni ESD esitamine 2015. aastal
05.02.2015 TSD esitamine xml-failist laadides
03.11.2014 Sotsiaalmaksu deklareerimisest TSD 2015 lisas 1
17.10.2014 TSD lisa 5 täitmise näited

 

 

Abiinfo

TSD-ga seotud küsimused palume saata e-posti aadressil ariklient@emta.ee.

 

 

11.10.2021