Sa oled siin

TSD 2016 lisa 1 osa 1b täitmise näited

Sisukord

Lühendid
Vormi TSD lisa 1 Ib osa täitmise juhud

1. Kui väljamakse saaja tagastab väljamakse tegijale varasemal(telt) maksustamisperioodil(del) saadud summa
2. Kui väljamakse tegija tasaarvestab maksustamisperioodil väljamakse saajale tehtud eriliigilised väljamaksed
3. Kui samaliigiliste väljamaksete korral tasaarvestuse kuul väljamakse saajale makstud tasu on väiksem kui tagastatud tasu
4. Kui väljamaksed on maksustatud erinevate maksu- või maksemääradega
5. Kui väljamakse tegija tasaarveldab erinevatel kalendriaastatel tehtud samaliigilised väljamaksed

Lühendid

Vormi TSD lisa 1 Ia osas kasutatavad lühendid
 
Kood Lühend Selgitus
1020 VM liik Väljamakse liik
1030 VM summa Väljamakse summa
1060 SM VM Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1090 KuuM suurendus Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega
1100 SM Sotsiaalmaks
1110 KP Kinnipeetud kogumispensionimakse
1130 TK Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1140 TTK Tööandja töötuskindlustusmakse
1150 MVT liik Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu liik
1160 MVT summa Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu summa
1170 TM Kinnipeetud tulumaks
Vormi TSD lisa 1 Ib osas kasutatavad lühendid 
 
Kood Lühend Selgitus
1320 VM liik Tagastatud või tasaarveldatud väljamakse liik
1330 VM summa Tagastatud või tasaarveldatud väljamakse summa
1340 VM aasta Tagastatud või tasaarveldatud väljamakse tegemise aasta
1350 VM kuu Tagastatud või tasaarveldatud väljamakse tegemise kuu
1370 SM VM Tagastatud või tasaarveldatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakse
1400 SM VM vähendus KuuM säilimisega Tagastatud või tasaarveldatud sotsiaalmaksuga maksustatava summa vähendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustuse säilimisega
1410 SM Sotsiaalmaks tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt
1420 KP Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt
1440 TK Kinnipeetud töötuskindlustusmakse tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt
1450 TTK Tööandja töötuskindlustusmakse tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt
1460 MVT liik Tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu liik
1470 MVT summa Tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu summa
1480 TM Kinnipeetud tulumaks tagastatud või tasaarveldatud väljamakselt

Vormi TSD lisa 1 Ib osa täitmise juhud

Vormi TSD lisa 1 Ib osa täidetakse järgmistel juhtudel.

1. Kui väljamakse saaja tagastab väljamakse tegijale varasemal(telt) maksustamisperioodil(del) saadud summa

Näide 1

Tööandja maksis isikule 2015. aasta juulis puhkusetasu 700 eurot. Aasta lõpus selgus, et isik oli saanud puhkusetasu 200 eurot rohkem ning ettevõttel tekkis töötaja vastu nõue. Isik tagastas tööandjale 200 eurot 2016. aasta veebruaris.

2015. a juuli TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1170

10

700

700

231

14

11,201

5,602

610

1543

104,164

1 2015. a kinnipeetud töötuskindlustusmakse määr on 1,6%.
2 2015. a tööandja töötuskindlustusmakse määr on 0,8%.
3 2015. a maksuvaba tulu kalendrikuus on 154 eurot.
4 2015. a tulumaksumäär on 20%.

2016. a veebruari TSD-s lisa 1 Ia osa ei täideta ning Ib osa täidetakse järgmiselt:

VM liik

VM summa

VM aasta

VM kuu

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1320

1330

1340

1350

1370

1410

1420

1440

1450

1460 14702 1480

10

2001

2015

07

200

66

4

3,20

1,60

    38,563

1 Kõik arvulised andmed b osas näidatakse positiivsetena.
2 Kuna puhkusetasu tegelik väljamakse on 500 eurot (700 – 200), millele on 2015. a juulis juba maksuvaba tulu ära rakendatud, siis ei saa maksuvaba tulu summat tagasimakse kuu b osas näidata.
Ib osas näidatakse kinnipeetud tulumaks 38,56 eurot, mis on algselt tehtud väljamakse (700) kinnipeetud tulumaksu (104,16) ja tegelikult tehtud väljamakse (500) kinnipeetud tulumaksu (65,60) vahe.

2. Kui väljamakse tegija tasaarvestab maksustamisperioodil väljamakse saajale tehtud eriliigilised väljamaksed

Näide 2

Ettevõte maksis töötajale 2016. aasta juulis puhkusetasu 1000 eurot. Planeeritud puhkus oli augustis: 01.30. august. Töötaja jäi puhkuse ajal haigeks, mille tulemusena puhkus katkes ning töötaja jäi haiguslehele 20.31. august ning haiguslehe perioodi eest tekkis tööandjal nõue enammakstud puhkusetasu osas 200 eurot. Septembris tasaarvestab tööandja tema poolt maksmisele kuuluva tööandja haigushüvitise 300 eurot enammakstud puhkusetasuga. Muid väljamakseid töötajale sellel kuul ei tehta.

Kuna tegemist on eriliigiliste tuludega 200 eurot oli puhkusetasu nõue (kood 10) ja 300 eurot on tööandja makstav haigushüvitis (kood 24), siis väljamakse tegija deklareerib 2016. a septembri TSD lisal 1 väljamaksed järgmiselt:

 • osal Ia tööandja haigushüvitis 300 eurot
 • osal Ib tasaarveldatud puhkusetasu 200 eurot

2016. a juuli TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1170

10

1000

1000

330

20

16

8

610

170

158,80

2016. a septembri TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1170

24

300

0

0

0

0

0

610

170

26

Ib osa täitmine:

VM
liik

VM summa

VM
aasta

VM
kuu

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1320

1330

1340

1350

1370

1410

1420

1440

1450

1460 14701 1480

10

200

2016

07

200

66

4

3,20

1,60

    38,562

1 Kuna puhkusetasu tegelik väljamakse on 800 eurot (1000 – 200), millele on 2016. a juulis juba maksuvaba tulu ära rakendatud, siis ei saa maksuvaba tulu summat tagasimakse kuu b osas näidata.
Ib osas näidatakse kinnipeetud tulumaks 38,56 eurot, mis on algselt tehtud väljamakse (1000) kinnipeetud tulumaksu (158,80) ja tegelikult tehtud väljamakse (800) kinnipeetud tulumaksu (120,24) vahe.

3. Kui samaliigiliste väljamaksete korral tasaarvestuse kuul väljamakse saajale makstud tasu on väiksem kui tagastatud tasu

Näide 3

Tööandja maksis isikule 2016. aasta juulis puhkusetasu 700 eurot. Järgmisel kuul selgus, et isik oli saanud puhkusetasu 200 eurot rohkem ning ettevõttel tekkis töötaja vastu nõue, mis tasaarveldati septembri töötasu väljamaksega (100 eurot). Septembris tehakse töötajale töötasu väljamakse 100 eurot, puhkusetasu nõue töötaja vastu on 200 eurot (väljamakse kood 10). Kuna samal maksustamisperioodi väljamakse on väiksem kui töötaja pool tagastatud summa, siis väljamakse tegija deklareerib 2016. a septembri TSD lisal 1 väljamaksed järgmiselt:

 • osal Ia septembrikuu töötasu 100 eurot

 • osal Ib tasaarveldatud puhkusetasu 200 eurot

2016. a juuli TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1170

10

700

700

231

14

11,20

5,60

610

170

100,96

2016. a septembri TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM VM

KuuM suurendus

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT summa

TM

1020

1030

1060

1090

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1170

10

100

100

2901

128,70

2

1,60

0,80

610

96,40

0

Ib osa täitmine:

VM
liik

VM summa

VM
aasta

VM
kuu

SM VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1320

1330

1340

1350

1370

1410

1420

1440

1450

1460 14702 1480

10

200

2016

07

200

66

4

3,20

1,60

    38,563

1 Kuna septembris töötasu väljamakse jääb alla kuumäära (390 eurot), siis sotsiaalmaksu tuleb maksta kuumääralt ning koodil 1090 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega.
2 Kuna puhkusetasu tegelik väljamakse on 500 eurot (700
200), millele on 2016. a juulis juba maksuvaba tulu ära rakendatud, siis ei saa maksuvaba tulu summat tagasimakse kuu b osas näidata.
Ib osas näidatakse kinnipeetud tulumaks 38,56 eurot, mis on algselt tehtud väljamakse (700) kinnipeetud tulumaksu (100,96) ja tegelikult tehtud väljamakse (500) kinnipeetud tulumaksu (62,40) vahe.

Näide 4

Põhineb näitel 3, kuid töötaja saab samaliigilisi väljamakseid (töötasu) tööandjalt septembris 200 eurot ja oktoobris 400 eurot ning puhkusetasu nõuet (200 eurot) tasaarvestatakse kahel kuul (septembri 100 eurot ja oktoobris 100 eurot). Sellisel juhul tasaarveldatakse samaliigilisi väljamakseid ning kuna makstud tasu on suurem kui tagastatud tasu, siis Ib osa ei täideta ning väljamakse tegija deklareerib väljamaksed Ia osal järgmiselt.

2016. a septembri TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM liik

VM summa

SM

VM

KuuM suurendus

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa

TM

1020

1030

1060

1090

1100

1110

1130

1140

1150 1160 1170

10

1001

100

2902

128,70

2

1,60

0,80

610 96,40 0

1 Töötasu (200 eurot) vähendati puhkusetasu nõudega (100 eurot) ja töötajale maksti välja 100 eurot.
2 Kuna väljamakse jääb alla kuumäära (390 eurot), siis sotsiaalmaksu tuleb maksta kuumääralt ning koodil 1090 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega.

2016. a oktoobri TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM
VM

KuuM
suurendus

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1020

1030

1060

1090

1100

1110

1130

1140

1150 1160 1170

10

3001

300

903

128,70

6

4,80

2,40

610 243,602 9,12

1 Töötasu (400 eurot) vähendati puhkusetasu nõudega (100 eurot) ja töötajale maksti välja 300 eurot.
Maksuvaba tulu 243,60 eurot – oktoobrikuu 170 eurot + eelmise kuu (septembri) kasutamata osa 73,60 eurot (170 – 96,40).
3 Kuna väljamakse jääb alla kuumäära (390 eurot), siis sotsiaalmaksu tuleb maksta kuumääralt ning koodil 1090 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega.

4. Kui väljamaksed on maksustatud erinevate maksu- või maksemääradega

Näide 5

Isik osutab ettevõttele teenust VÕS lepingu (töövõtuleping) alusel. 2014. a augustis maksti isikule töövõtulepingu alusel tasu 500 eurot, kuid aasta lõpus selgus, et sellel kuul oli isikule 100 eurot rohkem makstud. 2015. aasta veebruaris maksti isikule töövõtulepingu alusel tasu 500 eurot, mis tasaarveldati 2014. a augusti enammakstud tasuga (100 eurot). Tegemist on küll samaliigiliste väljamaksetega, aga kuna 2015. aastal muutusid tulumaksu kinnipidamise määr ja töötuskindlustusmakse määrad, siis väljamakse tegija deklareerib 2015. a veebruari TSD lisal 1 väljamaksed järgmiselt:

 • osal Ia veebruari töövõtulepingu tasu 500 eurot

 • osal Ib tasaarveldatud 2014. a augusti töövõtulepingu tasu 100 eurot

2015. veebruari TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

17

500

500

165

10

8

4

610

154

65,60

Ib osa täitmine:

VM
liik

VM
summa

VM
aasta

VM
kuu

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1320

1330

1340

1350

1370

1410

1420

1440

1450

1460 14703 1480

151

100

2014

08

100

33

2

22

12

    20,162,4

1 Väljamakse liik näidatakse Ib osas nii, nagu algselt deklareeritud oli, s.t kui vanal TSD-l deklareeriti VÕS lepingu alusel tehtud väljamakse koodiga 15, siis Ib osas näidatakse väljamakse liik samamoodi vana väljamakse koodiga.
2 Tasaarveldatud väljamakselt kinnipeetud töötuskindlustusmakse, tööandja töötuskindlustusmakse ja tulumaks deklareeritakse vastavalt väljamakse tegemise ajal kehtinud maksu- ja maksemääradega. 2014. a oli kinnipeetud tulumaks 21%, kinnipeetud töötuskindlustusmakse 2% ja tööandja töötuskindlustusmakse 1%.
3 Kuna tegelik väljamakse on 400 eurot (500 – 100), millele on 2014. a augustis juba maksuvaba tulu (144) ära rakendatud, siis ei saa maksuvaba tulu summat tasaarvelduse kuu (veebruari) b osas näidata.
4 2014. a deklareeriti algselt väljamakselt (500 eurolt) kinnipeetud tulumaksu 70,56 eurot (500 – (10 – 10 – 144) × 21%). Tegelikult väljamakselt (400 eurolt) jääb tulumaksu kohustus 50,40 eurot (400 – (8 – 8 – 144)) × 21%). Seega näidatakse Ib osas kinnipeetud tulumaksuna 20,16 eurot ((100 – 2 – 2) × 21%), mis on algselt kinnipeetud tulumaksu (70,56) ja tegelikult väljamakselt kinnipeetud tulumaksu (50,40) vahe.

5. Kui väljamakse tegija tasaarveldab erinevatel kalendriaastatel tehtud samaliigilised väljamaksed

Näide 6

Isikule tehti 2015. a augustis töötasu väljamakse 800 eurot, kuid aasta lõpus selgus, et väljamakse pidi olema 600 eurot. Ettevõttel tekkis töötaja vastu nõue (200 eurot), mis tasaarveldati 2016. a veebruaris töötasu väljamaksega (1000 eurot). Kuna tegemist on erinevate kalendriaastate väljamaksetega, siis väljamakse tegija deklareerib 2016. a veebruari TSD lisal 1 väljamaksed järgmiselt:

 • osal Ia veebruari töötasu 1000 eurot
 • osal Ib tasaarveldatud 2015. a augusti töötasu 200 eurot

2015. augusti TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

10

800

800

264

16

12,80

6,40

610

154

123,44

2016. veebruari TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

10

1000

1000

330

20

16

8

610

154

162

Ib osa täitmine:

VM
liik

VM summa

VM aasta

VM
kuu

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1320

1330

1340

1350

1370

1410

1420

1440

1450

1460 14701 1480

10

200

2015

08

200

66

4

3,20

1,60

    38,562

1 Kuna tegelik väljamakse on 600 eurot (800 – 200), millele on 2015. a augustis juba maksuvaba tulu ära rakendatud, siis ei saa maksuvaba tulu summat tasaarvelduse kuu (veebruari) b osas näidata.
2 Ib osas näidatakse kinnipeetud tulumaksuna 38,56 eurot, mis on algselt tehtud väljamakselt (800) kinnipeetud tulumaksu (123,44) ja tegelikult väljamakselt (600) kinnipeetud tulumaksu (84,88) vahe.

Näide 7

Isikule tehti 2015. a juulis töötasu väljamakse 400 eurot, kuid aasta lõpus selgus, et sellel kuul ei olnud isikul õigus tasu saada. Ettevõttel tekkis töötaja vastu nõue (400 eurot), mis tasaarveldati 2016. a veebruaris töötasu väljamaksega (800 eurot). Kuna tegemist on erinevate kalendriaastate väljamaksetega, siis väljamakse tegija deklareerib 2016. a veebruari TSD-l väljamaksed järgmiselt:

 • osal Ia makstud veebruarikuu töötasu 800 eurot

 • osal Ib tasaarveldatud 2015. a juuli töötasu 400 eurot

2015. a juuli TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

10

400

400

132

8

6,40

3,20

610

154

46,32

2016. veebruari TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

10

800

800

264

16

12,80

6,40

610

154

123,44

Ib osa täitmine:

VM
liik

VM summa

VM
aasta

VM
kuu

SM
VM

SM VM vähendus KuuM säilimisega

SM

KP

TK

TTK

MVT liik MVT
summa
TM

1320

1330

1340

1350

1370

1400

1410

1420

1440

1450

1460 1470 1480

10

400

2015

08

400

3551

14,852

8

6,40

3,20

610 1543 46,324

1 2015. a juuli eest säilib tööandjal sotsiaalmaksu miinimumkohustus ning koodil 1400 näidatakse summa, millelt arvutatud sotsiaalmaksu ei saa tööandja tagasi (miinimumkohustus 355).
Leitakse sotsiaalmaks tasaarveldatud väljamakselt (400 – 355) × 33%.
3 Kuna tegelik väljamakse 2015. a juulis jäi 0 eurot, siis Ib osas näidatakse maksuvaba tulu, mida algselt väljamaksele rakendati (154 eurot).
4 Kuna tegelik väljamakse jäi 0 eurot, siis Ib osal näidatakse kogu kinnipeetud tulumaks (46,32), mis algselt 2015. a juulis deklareeriti.

Näide 8

Isikule tehti 2015. a augustis töötasu väljamakse 500 eurot, kuid aasta lõpus selgus, et väljamakse pidi olema 200 eurot. Ettevõttel tekkis töötaja vastu nõue 300 eurot, mis tasaarveldati 2016. aasta veebruaris töötasu väljamaksega 1000 eurot. Kuna tegemist on erinevate kalendriaastate väljamaksetega, siis väljamakse tegija deklareerib 2016. a veebruari TSD-l väljamaksed järgmiselt:

 • osal Ia makstud veebruarikuu töötasu 1000 eurot

 • osal Ib tasaarveldatud 2015. augusti töötasu 300 eurot

2015. augusti TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

10

500

500

165

10

8

4

610

3081

34,80

1 2015. a augustis rakendati maksuvaba tulu kokku 308 eurot, s.t augusti maksuvaba tulu 154 eurot ja eelmise kuu (2015. a juuli) kasutamata osa 154 eurot.

2016. veebruari TSD lisa 1 Ia osa täidetakse järgmiselt:

VM
liik

VM
summa

SM
VM

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik

MVT
summa

TM

1020

1030

1060

1100

1110

1130

1140

1150

1160

1110

10

1000

1000

330

20

16

8

610

154

162

Ib osa täitmine:

VM
liik

VM summa

VM aasta

VM
kuu

SM
VM

SM VM suurendus KuuM säilimisega

SM

KP

TK

TTK

MVT
liik
MVT summa TM

1320

1330

1340

1350

1370

1400

1410

1420

1440

1450

1460 1470 1480

10

300

2015

08

300

1551

47,852

6

4,8

2,40

610 115,203 34,804

1 2015. a augusti eest säilib tööandjal sotsiaalmaksu miinimumkohustus ning koodil 1400 näidatakse summa, millelt arvutatud sotsiaalmaksu ei saa tööandja tagasi (miinimumkohustus 355 – tegelik väljamakse 200).
Leitakse sotsiaalmaks tasaarveldatud väljamakselt (300 – 155) × 33%.
3 Kuna tegelik väljamakse 2015. a augustis jäi 200 eurot (500 – 300), millele on rakendatud maksuvaba tulu 192,80 eurot (200 – (10 – 6) – (8 – 4,8)), siis Ib osal saab näidata maksuvaba tulu kasutamata osa 115,20 eurot (308 – 192,80).
Kuna tegelikult väljamakselt (200) ei teki enam tulumaksu kinnipidamist, siis Ib osal näidatakse kogu kinnipeetud tulumaks (34,80), mis algselt 2015. a juulis deklareeriti.

 

29.07.2016