Sa oled siin

Käibedeklaratsiooni esitamine

Kes peab käibedeklaratsiooni ja selle lisa esitama?


Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) peavad esitama:

 • Käibemaksukohustuslasena registreeritud isikud.
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimata isikud juhul, kui nad on esitanud tehingu kohta arve või muu müügidokumendi, millele on märkinud käibemaksusumma.
 • Käibemaksugrupid
  Käibemaksugrupi esindusisik esitab käibedeklaratsiooni käibemaksugrupi kohta ning selle lisa eraldi iga käibemaksugruppi kuuluva isiku kohta (KMS § 26 lg 11). Käibemaksugrupp koosneb mitmest äriühingust, kes omavad ühist käibemaksukohustuslase numbrit ning esitavad ühise käibedeklaratsiooni. Eraldi lisade esitamine on vajalik, kuna käibemaksugruppi kuuluvad isikud esitavad arveid oma nimel ja oma registrikoodi alusel ning käibedeklaratsiooni lisadel kajastatud andmeid võrreldakse tehingupartnerite lõikes ehk siis isikute registrikoodide kaudu.
 • Piiratud maksukohustuslased peavad esitama käibedeklaratsiooni, kuid käibedeklaratsiooni lisa esitama ei pea.


Millal tuleb käibedeklaratsioon ja selle lisa esitada?


Käibedeklaratsioon ja selle lisa tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile (üldjuhul kalendrikuu) järgneva kuu 20. kuupäevaks.
 

Käibedeklaratsiooni ja selle lisa täitmine


Kuidas ja kus saab käibedeklaratsiooni ja lisa esitada

E-MTAs

Vormi KMD ja vormi KMD INF saab esitada kas käsitsi sisestades või XML- ja CSV-formaadis failiga laadides.


Vormi KMD ja vormi KMD INF esitamiseks:

 1. sisenege e-MTAsse
 2. valige menüüs „Maksud" ning seejärel jaotise „Käibemaks" alt „KMD esitamine ja vaatamine"
 3. deklaratsioonide loetelu lehel vajutage nupule „Lisa uus deklaratsioon“
Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni esitamiseks vajutage nupule „Esita deklaratsioon“. Pärast deklaratsiooni esitamist toimub andmete kontroll, mis võib aega võtta kõige rohkem paar minutit. Seejärel jälgige deklaratsiooni staatust deklaratsioonide loetelu lehel. Deklaratsioon on edukalt esitatud, kui selle staatus on „Esitatud". Kui deklaratsioonis esinevad vead, siis on deklaratsiooni staatus „Esitamata". Vigade kohta saate infot deklaratsioonide loetelu lehel veerus „Vead". Parandage vead ja esitage deklaratsioon uuesti.

Deklaratsiooni andmete muutmine

Kui vormil jäid mõne arve andmed deklareerimata või kui mõni rida on täidetud puudulikult või valesti, siis andmete muutmiseks on järgmised võimalused.

 1. Faili uuesti laadimine. Sellisel juhul tuleb arvestada, et varem failiga laaditud või käsitsi sisestatud osa(de) andmed kirjutatakse üle. Näiteks kui isik soovib parandada ainult A-osa andmed, siis fail peab sisaldama ainult selle osa andmeid.
 2. Käsitsi ekraanivormil.
Tehingupartneri nime ja registri- või isikukoodi märkimine vormil KMD INF

Tehingupartneri nime ja/või koodi täitmiseks/esitamiseks on 3 võimalust.

 1. Täita ainult tehingupartneri nimi. Sellisel juhul kontrollib süsteem, kas nimi on õigesti kirjutatud. Tehingupartneri nimi peab vastama äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud nimekujule.
 2. Täita ainult tehingupartneri kood. Sellisel juhul lisab süsteem tehingupartneri nime automaatselt.
 3. Täita nii tehingupartneri nimi kui kood. Sellisel juhul kontrollib süsteem, kas nimi on õigesti kirjutatud. Tehingupartneri nimi peab vastama äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud nimekujule.

Vigade vältimiseks on lihtsam ja mugavam märkida ainult tehingupartnerite koodid.

Tehingupartnerite nimesid ja registrikoode saab kontrollida:

Kui vormile KMD INF märgitakse tehingupartneriks füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või füüsilise isiku kood (füüsilisele isikule väljastatud arveid ei ole kohustust deklareerida), siis tulenevalt isikuandmete kaitsmise vajadusest ei kuva süsteem kõrvale nende isikute nimesid. Nimede asemel kuvab süsteem viis tärni („*****").
 

Deklaratsiooni esitamine XML- või CSV-formaadis failiga


Failide tehniline spetsifikatsioon » 

Deklaratsiooni esitamiseks failiga vajutage käibedeklaratsiooni lehel nupule „Lisa andmed failist“. Failiga esitamisel tuleb arvestada sellega, et korraga on võimalik üles laadida ainult üks fail. Pärast faili üleslaadimist toimub selle töötlemine, milleks võib olenevalt faili suurusest kuluda veidi aega (nt 1000 rida – ca 2 sekundit, 10 000 rida ca 3 sekundit, 1 000 000 rida ca 1 minut). Kui fail on vastu võetud, siis tekib deklaratsioonide loetelu lehel deklaratsiooni juurde link „Paranda". Pärast seda saate deklaratsiooni esitamist jätkata. Kui linki ei teki, värskendage ekraani mõne minuti möödudes.

Faili üleslaadimine ei tähenda automaatselt deklaratsiooni esitamist. Pärast faili üleslaadimist vajutage deklaratsiooni esitamiseks kindlasti nupule „Esita deklaratsioon“.

Andmete esitamisel/muutmisel failiga tuleb arvestada sellega, et varem failiga laaditud või käsitsi sisestatud osa(de) andmed kirjutatakse üle. See tähendab seda, et ühe maksustamisperioodi kohta ei saa esitada nt kahte faili A osa või B osa kohta.

XML-formaadis faili loomine

XML-formaadis faili loomisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele nüanssidele.

 • Fail peab olema UTF-8 kodeeringus. Kui see on genereeritud teises formaadis, siis võivad tekkida probleemid täpitähtede kuvamisega.
 • Kui faili ei lisata esitaja isikukoodi, siis failis ei tohi näidata ka tühja tag’i <submitterPersonCode/>. See tag tuleb failist kustutada.
 • Kui tegemist on tekkepõhist maksuarvestust rakendava isikuga, siis ei tohi faili lisada tag’i, mis on mõeldud täitmiseks kassapõhist maksuarvestust rakendavale isikule (KMD INF A osa puhul tag <invoiceSumForRate> ja KMD INF B osa puhul tag <vatSum>)
 • Kui tehingupartneri nimi sisaldab sümbolit &, siis süsteem sellist faili vastu ei võta. Tegemist on XML-spetsifikatsiooniga, mille järgi XML-fail ei tohi sisaldada sümboleid <, > ja &. Sümboli & asemel on võimalik kasutada sümbolit &amp;
CSV-formaadis faili loomine

CSV-formaadis faili genereerimisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele nüanssidele.

 • Fail peab olema UTF-8 kodeeringus. Kui see on genereeritud teises formaadis, siis võivad tekkida probleemid täpitähtede kuvamisega.
 • Faili ei pea lisama rida tunnusega „header“. See on kohustuslik ainult deklaratsiooni esitamisel masin-masin liidese kaudu.
 • Kui tegemist on tekkepõhist maksuarvestust rakendava isikuga, siis peavad kassapõhist maksuarvestust rakendavale isikule täitmiseks mõeldud veerud (KMD INF A osa puhul "Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus" ja KMD INF B osa puhul "Arvel märgitud käibemaksusumma") olema failis tühjad.

Videojuhis "KMD INF CSV-faili ettevalmistamine e-MTAsse üleslaadimiseks"

X-tee kaudu masin-masin liidesega

Käibedeklaratsiooni ja selle lisa saab esitada X-tee kaudu masin-masin liidesega, s.t saata deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti süsteemi otse majandustarkvarast.

Failide tehniline spetsifikatsioon
Kui kasutate majandustarkvara, millel on masin-masin liides X-tee kaudu, st võimalus saata deklaratsiooni otse majandustarkvarast, siis tuleb majandustarkvarateenuse pakkujale ja turvaserveri omanikule anda e-MTAs pääsuõiguste pakett nimetusega „Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu“. Pärast deklaratsiooni saatmist majandustarkvarast tuleb deklaratsioon vajadusel kinnitada e-MTAs.

Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Käibedeklaratsiooni ja selle lisa võib esitada paberkandjal, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane alla 12 kuu või kui käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse vähem kui viis arvet.

Abiinfo

19.01.2021