Residentsusest

Maksustamisel on oluline tähtsus residendi mõistel, sest sellest oleneb, millises ulatuses isiku tulu maksustatakse: kas kogu maailmas saadud tulu või vaid Eesti tulu.

Resident on piiramatu maksukohustusega isik, ehk Eestis maksustatakse nii Eesti kui välisriigi tulu, kuid topeltmaksustamine välditakse.
Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult.

Füüsiline isik on resident, kui ta elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul.

E-resident ei ole Eesti resident vaid on mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eesti tulu. E-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest mujal.

E-residentsus võimaldab digitaalset asjaajamist, sealhulgas dokumentide digiallkirjastamist, äriühingute asutamist, panga kasutamist ning maksude deklareerimst.

E-residendi maksuresidentsus oleneb aga muudest asjaoludest, nagu elukoht, viibimine ja isiklik side riigiga.

Täpsemalt saate lugeda füüsilise isiku residentsuse määramise juhendist.

Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel.

Mitteresidendi püsiv tegevuskoht ei ole Eesti resident, kuid teda maksustatakse sarnaselt residendiga.

E-residendi asutatud Eesti äriühing on Eesti resident, kuid kui äritegevus toimub mujal või on Eesti äriühingu juhtimine väljaspoolt Eestit, maksustatakse välisriigis saadud tulu välisriigis ning Eesti tagab topeltmaksustamise vältimise. Seega tekib e-residendi Eesti äriühingul maksukohustus suure tõenäosusega ka välisriigis ning e-residentsus Eestis ei vabasta automaatselt välisriigi maksukohustusest ega taga maksustamist ainult Eestis.

Selleks, et mitteresident saaks tulumaksuga topeltmaksustamise vältimisel kasutada Eestiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevaid tulumaksusoodustusi ja -vähendusi, peab Eesti Maksu- ja Tolliametile esitama välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsuse tõendi.
 

05.09.2017