Sa oled siin

Dumpinguvastast tollimaksu saab tagasi taotleda Hiinast pärit eriti tugevast polüestrist õmblusniidi ja õmblusniidi tootmiseks komplekslõnga impordilt

03.08.2017

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1159 muudeti nõukogu rakendusmääruses 1105/2010 ja komisjoni rakendusmääruses 2017/325 käsitletud toote „eriti tugev polüesterlõng“ määratlust.

Dumpinguvastane tollimaks kehtib Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga suhtes, mis on jaemüügiks pakendamata, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi ning mis klassifitseeritakse TARICi koodi 5402 20 00 10 alla.

Õmblusniidi ja Z-keeruga mitmekordse (korrutatud) või komplekslõnga, mis on ette nähtud õmblusniidi tootmiseks, valmis värvimiseks ja viimistlemiseks, lõdvalt keritud augustatud plastpoolile, puhul kuulub dumpinguvastane tollimaks tagasimaksmisele. Kõnealune kaup klassifitseeritakse TARICi koodi 5402 20 00 05 alla.

Dumpinguvastast tollimaksu saab tagasi taotleda impordilt alates 2. detsembrist 2010.

Tagasimakse taotlusi saab tollile esitada kuni 31. jaanuarini 2018, kui Liidu tolliseadustiku (määrus 952/2013) artikli 121 lõike 1 punktis a sätestatud kolmeaastane tähtaeg on möödunud enne või lõpeb kuue kuu jooksul pärast 1. juulit 2017.