Sa oled siin

E-MTA kasutamise volikirjad ja taotlused

Volikirjade ja taotlustega volitab äriühing oma esindajat kasutama äriühingu nimel e-MTA teenuseid. Kõigi esindajale teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasnevad alati ka õigused vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid, võtta vastu ja lugeda esindatava haldusakte, lugeda esindatavale saadetud teateid ja pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust. 

Volikirjale või taotlusele peab olema alla kirjutanud ettevõtte juhatuse liige (registrikaardile kantud isik).

Kui volikirja/taotluse esitaja ei ole juhatuse liige, peab volikiri olema juhatuse liikme poolt allkirjastatud ja notariaalselt kinnitatud.

Volikirjade ja taotluste näidised Selgitus

Volikiri e-MTA kasutamiseks (6.78 KB, PDF) – raamatupidaja pakett

Volikirjaga annab äriühing oma esindajale õiguse:
 • esitada käibedeklaratsioone (KMD), tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioone (TSD), aktsiisideklaratsioone, raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatisi, hasartmängu aruandeid, ühendusesisese käibe aruandeid, reklaamimaksu deklaratsioone, INF-deklaratsioone
 • vaadata käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avaldusi

 • taotleda EORI-numbrit

 • kasutada arvestuse rakendust (nõuded, saldod, ettemaksukonto saldod ja väljavõtted, maksmine)

 • vaadata võlamenetluse andmeid

 • esitada tagastus- ja ümberkandetaotlusi

 • esitada ELi tagastustaotlusi

 • esitada ajatamistaotlusi

 • muuta andmeid töötamise registris

 • koostada tõendeid

 • vaadata raskeveokimaksu andmeid

 • vaadata maamaksuandmeid

 • näha töölaua koondvaates esindatava andmeid ja

 • kasutada järgnevaid e-tolliteenuseid:
  • tagatiste saldo jälgimine, info saamine ettevõttele esitatud tagatisnõuete ja tagatissummade laekumiste, vabastamise ning tagastamise kohta
  • aruannete koostamine (mitterahaliste kohustuste haldamine, riikidepõhise aruande rakenduses deklaratsioonide haldamine)
  • vaadata ja moodustada tolli koondviitenumbreid

  • erinevate lubade taotlemine ning lubade kehtivuse jälgimine
  • maksumärkidega seotud tegevused – maksumärkide tellimise taotluse esitamine, kange alkoholi märgistamise registreerimine, maksuhalduri teavitamine jne

Taotlus e-tolliteenuste kasutamiseks e-MTAs (346.56 KB, RTF)

E-tolliteenuste kasutamise pääsuõiguste selgitused (187.64 KB, PDF)

Taotlus aktsiisikaupadega seotud toimingute kasutajaõiguste saamiseks e-MTA (15.59 KB, PDF) 03.09.2019

Aktsiisikaupade toimingute kasutajaõiguste selgitused (38.04 KB, PDF) 22.07.2020

Volikiri e-MTA kaudu maamaksu andmete esitamiseks ja parandamiseks (244.2 KB, PDF)

Volikirjaga annab valla- või linnavalitsus oma esindaja(te)le õiguse maamaksu andmete esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ja vajadusel nende parandamiseks.

Volikiri kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks (29.5 KB, RTF)

Volikirjaga annab ettevõte oma esindajale õiguse kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks Maksu- ja Tolliametilt.
14.08.2020