Sa oled siin

Pääsuõiguste andmine e-MTA kasutamiseks

Selleks, et juriidilise isiku (äriühingu, riigi-, valla- ja linnaasutuse, mittetulundusühingu) volitatud esindaja saaks juriidilise isiku nimel e-MTA teenuseid kasutada, peab juriidilise isiku esindusõiguslik isik andma volitatud esindajale vajalikud pääsuõigused.
Selleks, et füüsilise isiku, sh füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) volitatud esindaja saaks füüsilise isiku nimel e-MTA teenuseid kasutada, peab füüsiline isik andma volitatud esindajale vajalikud pääsuõigused.

Kõige mugavam on pääsuõigusi anda e-MTAs. Pääsuõiguste andmiseks võib tulla ka teenindusbüroosse või saata volikiri/taotlus meile e-kirjaga.

Kõigi esindajatele e-teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasnevad õigused vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid, võtta vastu ja lugeda esindatava haldusakte, lugeda esindatavale saadetud teateid ning pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust.

Pääsuõiguste andmine

E-MTAs

Juriidilise isiku seaduslikul esindajal, täisealisel füüsilisel isikul ja ettevõtjana tegutseval füüsilisel isikul (FIEl) on automaatselt olemas pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks", mis võimaldab anda esindajatele pääsuõigusi, neid lõpetada, muuta, kloonida jne.

E-MTAs pääsuõiguste andmiseks oma esindajatele:

 • valige menüüs „Seaded" – „Pääsuõigused" – „Esindajate pääsuõigused";
 • vajutage nupule „Uus pääsuõigus";
 • leidke isik kas isikukoodi, registrikoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast;
 • vajutage nupule „Otsi";
 • kui soovite anda samu pääsuõigusi mitmele isikule, siis korrake otsingut;
 • määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 • määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida, s.t teisele isikule edasi anda;
 • õiguste plokis vahelehtedel „Pääsuõiguste paketid" või „Üksikõigused" jätke otsingu lahtrid täitmata ja vajutage nupule „Otsi";
 • leidke vajalik pääsuõigus ja linnutage märkeruut pääsuõiguse real ning vajutage nupule „Lisan“.

Rohkem infot e-MTAs pääsuõiguste teenuse kasutamiseks:

E-postiga

Pääsuõiguste andmiseks e-postiga saatke e-posti aadressile e-maks@emta.ee:

või

 • käsitsi allkirjastatud ja skaneeritud volikiri ning foto, millel on volikirja allkirjastaja koos enda isikut tõendava dokumendiga, mis on avatud pildiga lehelt 

või

 • foto, millel on volikirja allkirjastaja koos enda isikut tõendava dokumendi ning täidetud ja allkirjastatud volikirjaga. 

Tekst isikut tõendaval dokumendil ja volikirjal peab olema selgesti loetav.

Teenindusbüroos

Palun võtke teenindusbüroosse kaasa:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. notariaalne volikiri juriidilise isiku, füüsilise isiku või FIE esindamiseks, kui olete volitatud esindaja;
 3. volikirja või taotluse blanketi saate teenindajalt, samuti võite selle ise eelnevalt ära täita ja kaasa võtta. Volikirjade ja taotluste vormid »

Teenindusbüroode aadressid ja lahtiolekuajad »

12.06.2021