Sa oled siin

Tagatise esitamine ja aktsiisi tasumine (seisuga 01.02.2019)

Enne kui kaugmüüja lähetab aktsiisikauba Eestisse, peab aktsiisi maksmise eest vastutav füüsiline isik esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisi maksmise tagamiseks tagatise (maksma aktsiisi ette) ja teatama:

 1. oma kontaktandmed
 2. alkoholi müüja nime ja aadressi
 3. teisest liikmesriigist vastu võetava alkoholi nimetuse, etanoolisisalduse, pudeli/pakendi suuruse ja arvu ning alkoholi koguse liitrites. Neid andmeid tuleb esitada iga erineva toote kohta eraldi.
 4. eeldatava vastuvõtmise koha ja kuupäeva

Tagatise esitamiseks sisestab füüsiline isik e-maksuametis/e-tollis aktsiisideklaratsiooni (e-maksuamet/e-toll → Deklaratsioonid → Aktsiisideklaratsioonid alates 01.02.2019 → Alkohol → Uus deklaratsioon) ja tasub arvutatud aktsiisi oma ettemaksukontole.

Aktsiisideklaratsiooni „Lisainfo" lahtrisse peab isik sisestama ka muid nõutavaid andmeid.

Alkoholi aktsiisideklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend on kehtestatud Rahandusministri 19.02.2003 määrusega nr 35 „Aktsiisideklaratsioonide vormid ja nende täitmise kord".

Alkoholi aktsiisimäärad »

Deklaratsiooni täitmisel saab abi meiliaadressil aktsiisid@emta.ee või telefonil 676 1477.

Rekvisiite deklaratsiooniga arvutatud aktsiisi tasumiseks ja oma ettemaksu konto viitenumbri leiab lehelt „Rekvisiidid maksude tasumiseks".

Maksuhalduri kinnitusega deklaratsiooni väljatrükk on tõenduseks, et alkohol on soetatud kaugmüügi korras ja sellelt tasumisele kuuluv aktsiis on Eestis tagatud. Kinnitatud deklaratsiooni väljatrüki saab vajadusel edastada kaugmüüjale või transpordi teostajale.

Maksuhalduri kinnituse saamiseks palume pöörduda meiliaadressile aktsiisid@emta.ee. Kinnitusega deklaratsiooni väljatrükk edastatakse füüsilise isiku meiliaadressile.

Alkoholi vastuvõtmisel Eestis tekib vastuvõtjal vastu võetud alkoholilt aktsiisi maksmise kohustus ja aktsiis peab olema tasutud 5 päeva jooksul.

Kui vastuvõtmisel ei ilmne erisusi ehk tegelikult vastu võetud alkohol ei erine näitajatelt või koguselt varem deklareeritust ning tagatise esitamise ja alkoholi vastuvõtmise vahelisel ajal ei ole aktsiisimäär muutunud, siis katab ettetasutud aktsiis tekkinud maksukohustuse ja vastuvõtja kohustused on sellega täidetud.

Kui ilmnevad erisused või tekkinud maksukohustus on suurem esitatud tagatisest, siis sellest peab teavitama Maksu- ja Tolliametit e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee.

Alkoholi vastuvõtja taotluse alusel väljastab Maksu- ja Tolliamet pärast kohustuste täitmist (alkohol on vastu võetud ja maksustatud) kirjaliku kinnituse aktsiisi tasumise kohta Eestis, mille alusel kaugmüüja saab taotleda aktsiisi tagastamist lähteliikmesriigis.

 
Kaugmüügi deklaratsiooni täitmine
 
 1. Üldandmed:
  • Deklaratsiooni tüüp – Kaugmüük
  • Alusdokumendi number – ostuarve nr ja kuupäev
  • Kauba vastuvõtmise kuupäev – eeldatav alkoholi vastuvõtmise kuupäev
  • Lisainfo – lahtrisse tuleb märkida enda kontaktandmed, alkoholi müüja nimi ja aadress, kirjeldada soetatud alkoholi (alkoholi nimetus, etanoolisisaldus, pudeli/pakendi suurus ja nende arv, alkoholi kogus liitrites) ning lisada andmed alkoholi vastuvõtmise koha kohta.
 2. Deklareeritavad liigid – pakutud loetelust valida sobivad alkoholi liigid:
  • õlu – õlu ning õlle ja limonaadi segujoogid;
  • kääritatud jook – siider, marja- ja puuviljavein kangusega kuni 15% (kaasa arvatud);
  • vein – viinamarjavein kangusega kuni 15% (kaasa arvatud);
  • vahetoode – aromatiseeritud (näiteks vermut) või kangendatud viinamarjavein kangusega kuni 22% (kaasa arvatud), kääritatud joogid ja viinamarjavein kangusega üle 15% kuni 22% (kaasa arvatud);
  • muu alkohol – alkohoolsed joogid kangusega üle 22% ning segujoogid piirituse baasil (shot'id, long drink'id).
 3. Deklaratsiooni koguste sisestamiseks vajutada „Edasi“.
  • Veerg C „Aktsiisimäär" on eeltäidetud.
  • Veergu D „Kogus" sisestatakse alkoholiliigi summaarsed kogused aktsiisimäära ühikutes.
  • Veergu E „Aktsiis" tuleb nähtavale arvutatud aktsiis.
    

   Kääritatud joogi, veini ja vahetoote aktsiisimäära ühikuks on hektoliiter (hl), mis on 100 liitrit.

   Näide 1

   Isik soetab 10 pudelit 0,75-liitrist 12,5% veini A ja 15 pudelit 1-liitrist 11% veini B.
   Hektoliiter (hl) tuleb arvutada igale tootele ja liita tulemused kokku, sest mõlemad on „vein üle 6%“:
   10 × 0,75= 7,5 liitrit ÷ 100 = 0,075 hl
   15 × 1 = 15 liitrit ÷ 100 = 0,15 hl
   Reale 1 „Vein üle 6%“ veergu D tuleb sisestada 0,225 (0,075 + 0,15). Veergu E ilmub arvutatud aktsiis 33,26 (0,225 × veini aktsiisimäär 147,82).

   Õlle ja muu alkoholi aktsiisimäära ühikuks on hl%, mis on: hektoliiter × joogi etanoolisisaldus.

   Hl% tuleb arvutada eraldi iga erineva toote kohta ja tulemusi liikide lõikes summeerida.

   Näide 2

   Isik soetab 24 purki 0,33-liitrist 5% õlut, 3 pudelit 0,5-liitrist 40% viina ja 2 pudelit 0,7-liitrist 37,5% rummi.
   Hl% õllele: 24 × 0,33 ÷ 100 × 5 = 0,396
   Deklaratsiooni reale 5 „Õlu“ veergu D tuleb sisestada 0,396. Veergu E ilmub arvutatud aktsiis 5,03 (0,396 × õlle aktsiisimäär 12,70).
   Hl% viinale: 3 × 0,5 ÷ 100 × 40= 0,6
   Hl% rummile: 2 × 0,7 ÷ 100 × 37,5 = 0,525
   Viina ja rummi hl% liidetakse, sest mõlemad on „muu alkohol“.
   Deklaratsiooni reale 8 „Muu alkohol“ veergu D tuleb sisestada 1,125 (0,6 + 0,525). Veergu E ilmub arvutatud aktsiis 21,16 (1,125 × muu alkoholi aktsiisimäär 18,81).

02.06.2021