Aktsiisikaupa sisaldavad saadetised füüsilisele isikule

Antud infomaterjal reguleerib alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) §-de 48 ja 58 alusel kehtestatud füüsilisele isikule saadetavate aktsiisikaupade maksuvabade koguste piirnormide rakendamist ja isikliku tarbimise hindamist indikatiivsete koguste alusel.

1. Saadetis Euroopa Liidu välise riigi füüsiliselt isikult Eestis elavale füüsilisele isikule


1.1 Maksuvaba kogus on järgmine:

a) tubakatooted

 • 50 sigaretti või
 • 25 sigarillot või
 • 10 sigarit või
 • 120 grammi tubaka tahket aseainet või
 • 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või
 • 50 grammi suitsetamistubakat

b) alkohol

 • 6 liitrit õlut ja

 • 2 liitrit kääritatud jooki ning lisaks kas

 • 1 pudel (mahuga kuni 1 liiter) õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi sõltumata etanoolisisaldusest või
 • 2 liitrit veini

1.2 Maksuvabastuse kohaldamiseks peavad olema täidetud ka alljärgnevad tingimused:

 • saadetise saaja on vähemalt 18 aasta vanune;
 • saadetakse juhuti;
 • kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
 • saadetise väärtus ei ületa 45 eurot;
 • saadetise eest ei nõuta tasu.

1.3 Juhul kui Euroopa Liidu välise riigi füüsiliselt isikult Eestis elavale füüsilisele isikule saadetavas saadetises on aktsiisikaupa üle maksuvaba piirnormi, kuid kogus jääb punktis 1.4 toodud koguste piiridesse, on saadetise saajal võimalus maksuvaba piirnormi ületav kogus kuni punktis 1.4 toodud kogusteni kirjalikult deklareerida ja tasuda imporditollimaks, aktsiis ja käibemaks.

Lisainformatsioon deklareerimise võimaluste kohta »

Kui müügipakendis olev kogus ületab väärtuselist või koguselist piirnormi osaliselt, maksustatakse aktsiisiga kogu müügipakendis sisalduv aktsiisikaup.

Ühtse tollimaksu määra 2,5% ei kohaldata tubakatoodete suhtes.

1.4 Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et kaup ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui kauba kogus ületab järgmisi koguseid:

a) tubakatooted

 • 800 sigaretti;
 • 400 sigarillot;
 • 200 sigarit;
 • 360 grammi tubaka tahket aseainet;

 • 50 grammi muud alternatiivset tubakatoodet;

 • 1 kg suitsetamistubakat;

b) alkohol

 • vahetoode 20 liitrit;
 • vein 90 liitrit, millest 60 liitrit võib olla vahuveini;
 • õlu 110 liitrit;
 • muu alkohol 10 liitrit.

1.5 Kui on põhjust arvata, et saadetises sisalduv kaup ei ole isiklikuks tarbimiseks ja saadetise saaja ei tõenda vastupidist, siis rakenduvad kaubale ja isikule kõik punktis 1.6 loetletud tubakaseadusest või alkoholiseadusest tulenevad nõuded.

1.6 Rakenduvad nõuded isikule ja kaubale:

 • vastavalt alkoholiseaduse §-le 23 peab isik ettevõtjana esitama majandustegevuseteate majandustegevuse registris ning vastavalt alkoholiseaduse § 4 lg-le 1 peab alkohol olema kantud isiku nimel riiklikku alkoholiregistrisse;
 • vastavalt tubakaseaduse §-le 18 peab isik ettevõtjana esitama majandustegevuseteate majandustegevuse registris; tubakatooted ja tubakatoodete pakend peavad vastama tubakaseaduse nõuetele ning vastavalt ATKEAS § 61 lg-le 3 peavad tooted olema maksumärgistatud.

1.7 Kuni isikliku tarbimise tõendamiseni peetakse alkohol ja tubakatooted kinni või jäetakse vastavalt ATKEAS § 791 lg 1 järelevalve alla.

1.8 Nõuete mittetäitmisel kuulub saadetis tagasisaatmisele saatjale või konfiskeerimisele vastavalt kehtivale korrale.
 

2. Saadetis Euroopa Liidu välise riigi juriidiliselt isikult Eestis elavale füüsilisele isikule


2.1 Tubakaseaduse § 22 lg 2 p 6 alusel on tubakatoodete jaemüük keelatud piiriülesel kaugmüügil, s.o tubakatooteid sisaldavate saadetiste saatmine juriidilise isiku poolt Eestis elavale füüsilisele isikule on keelatud.

2.2 Alkoholiseaduse kohaselt ei laiene alkoholiseaduse nõuded alkohoolsele joogile, mis saadetakse välisriigist vähemalt 18aastasele füüsilisele isikule Eestis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil. Tulenevalt ATKEASes sätestatust saab maksuvastust kohaldada ainult välisriigi füüsilise isiku poolt saadetud saadetisele, seega juriidilise isiku poolt saadetud alkohoolsele joogile ei rakendu maksuvabastus, vaid kogu saadetis maksustatakse aktsiisiga.

Kui saadetises olev kogus ületab punktis 1.4 toodud kogust või on muul põhjusel alust arvata, et saadetises olev kaup ei ole isiklikuks kasutamiseks rakenduvad kaubale ja isikule punktis 1.6 toodud nõuded.
 

13.04.2021