Euro vahetuskurss

Kaupade deklareerimisel võib kauba hind ja transport olla esitatud mõnes muus vääringus kui euro. Üldjuhul on võimalik need sisestada süsteemi ja need konverteeritakse eurodesse automaatselt tulenevalt Eesti tollitariifistikus olevast valuutakursist.

Valuuta konverteerimiseks kalendrikuu jooksul kasutatakse vahetuskurssi, mille on Euroopa Keskpank avaldanud eelmise kuu eelviimasel kolmapäeval. See tähendab seda, et iga kuu valuutakurss muutub.

Deklareerimisel kasutatakse vahetuskurssi, mis kehtib kauba deklareerimise päeval, mitte kaupade ostmise kuupäeval. Nii näiteks võib juhtuda, et ostes eelmisel kuul kaupa, mille väärtus jääb alla 150 euro, tuleb järgmisel kuul maksta kaubalt tollimaks, kuna valuutakursi muutus on kauba väärtuse tõstnud 150 eurost ülespoole.

Valuutakursid avaldatakse Eesti Tollitariifistikus (ETT) (ETT mobiiliversioon) – „Maksude arvutus" – „Vahetuskursid" päringu all.

Juhul kui on tegemist Euroopa Keskpanga poolt mitte noteeritava valuutakursiga ja seda ei ole võimalik leida ka vastava riigi keskpanga kodulehelt, lubame kasutada kurssi, mis on avaldatud järgnevatel lehekülgedel:

Saksa tollis kasutatavad valuutakursid
Iiri tollis kasutatavad valuutakursid

03.03.2021