Juhis postisaadetise deklaratsiooni lahtri „Kaup on saabunud“ täitmise kohta

Postisaadetise deklaratsiooni rakenduse teises sammus on lahter „Kaup on saabunud“ süsteemi poolt vaikimisi täidetud.

Vaikimisi täidetud lahter „Kaup on saabunud“

Kui soovite saadetise deklareerida enne selle saabumist Eestisse, saate seda teha, kui Teil on teada jälgimisnumber (ingl tracking number), millega saadetis saabub Eestisse. Sellisel juhul tuleb eemaldada märgistus lahtrist „Kaup on saabunud“. Selliselt esitatud deklaratsioon jääb süsteemis kauba ootele. Kui kaup on saabunud ja juhul, kui kullerite poolt kauba Eestisse saabumise kohta esitatud dokumentides on olnud võimalik saadetise jälgimisnumber märkida, suunab süsteem deklaratsiooni järgmistesse olekutesse kuni kauba vabastamiseni.

Kui olete saanud kullerfirmalt teatise kauba saabumise kohta, kuid olete deklaratsiooni esitanud enne kauba saabumist ja ei ole postisaadetise deklareerimise rakenduselt deklaratsiooni vabastamise kohta e-kirja saanud, edastage sellekohane info (kulleri teatis ja deklaratsiooni number) tolliinfole meiliaadressil tolliinfo@emta.ee.
 

08.05.2017