Veebist võidetud või tasuta saadud kaupade deklareerimine, kui kaubad on saadetud nn kolmandatest riikidest (riigist väljaspool Euroopa Liitu)

Deklareerida tuleb kõik kaubad, olenemata nende väärtusest, ka juhul, kui olete need kaubad võitnud (näiteks osaledes Instagrami mängus) või te ei ole mingil põhjusel pidanud kaupade eest maksma. Kindlasti ei saa selliseid kaupu lugeda saadetisteks, mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta (sellised on vaid kinkepakk sugulaselt või sõbralt).

Kaubad tuleb deklareerida nende tegeliku väärtusega. Selleks tuleb kauba saatjal edastada teile/tollile dokument, millest on näha kauba väärtus juhul, kui te oleksite selle eest maksnud. Kaupade tegelikult väärtuselt tuleb teil maksta impordimaksud.

Toll kontrollib deklareeritud kaupade väärtust. Juhul kui deklareeritud väärtus ei ole tollile vastuvõetav, siis määrab toll väärtuse ise. Väärtust arvestatakse kaubamärgi järgi.

13.07.2021