Sa oled siin

Kaupade kaasatoomine teisest Euroopa Liidu liikmesriigist

Euroopa Liidu teisest liikmesriigist Eestisse saabuv reisija võib üldjuhul tuua kaasa kaupa maksuvabalt piiranguteta. Erandiks on alkohol, tubakatooted ja mootorikütus, mille sisseveole on kehtestatud koguselised piirangud ja mida ei tohi kaasa tuua üle kehtestatud normi.

Lisaks sellele on kehtestatud käibemaksu tasumise kohustus uue transpordivahendi soetamisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist.

Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks ravimid, tulirelvad jne) puhul on nii Eestisse sissetoomisel kui väljaviimisel kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade sissetoomine on keelatud.


Alkoholi, tubakatoodete ja mootorikütuse lubatud kogused


Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud teisest liikmesriigist Eestisse tulles oma pagasis kaasa tuua maksuvabalt tubakatooteid, alkoholi ja mootorikütust isiklikuks kasutamiseks üldjuhul järgnevalt toodud kogustes.

Tubakatooteid

 • 800 sigaretti;
 • 400 sigarillot;
 • 200 sigarit;
 • 1 kg suitsetamistubakat;
 • 360 grammi tubaka tahket aseainet;
 • 50 grammi muud alternatiivset tubakatoodet;
 • kümme pakki käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.
  Keelatud suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Alkoholi

 • kuni 90 liitrit veini, mille hulgas võib olla kuni 60 liitrit vahuveini;
 • kuni 110 liitrit õlut;
 • kuni 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke (alkoholisisaldus üle 22%);
 • 20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke (alkoholisisaldusega alla 22%).

Mootorikütust


Mootorsõidukiga Eestisse saabumisel on lubatud maksuvabalt kütust kaasa tuua mitteärilisel eesmärgil mootorsõiduki (sh veemootorsõiduki) standardses kütusepaagis ja vajadusel lisaks kütusekanistris.
 

Erinõuded


Teatud reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele kaupadele on Eestist väljaviimiseks või Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.

Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!


Transpordivahendi soetamine teisest liikmesriigist


Kui uus transpordivahend soetatakse teisest liikmesriigist, makstakse käibemaks selles riigis, kus vastavat transpordivahendit kasutama hakatakse ning müüjal on õigus väljastada arve ilma käibemaksuta. Maksukohustus tekib kõigil teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetanud isikutel, sealhulgas füüsilistel isikutel.

Teisest liikmesriigist kasutatud transpordivahendi soetamisel füüsiline isik Eestis käibemaksu tasuma ei pea.

Lugege edasi »
 

Keelatud kaubad


Reisijal ei tohi kaasas olla:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • narkootikume ja nende töötlemisprodukte
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike

Keelatud kauba omamine on seaduse rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

 

13.04.2021