Sa oled siin

Maksuvabastus väljastpoolt Euroopa Ühendust päranduseks saadud isiklikele asjadele

 

Juhend on mõeldud selgitusena isikutele, kes soovivad importida Euroopa Ühendusse/ Eestisse maksuvabalt ühenduse välisest riigist päranduseks saadud isiklikke asju.

Õiguslikud alused

Mõisted

Isiklikud asjad on mistahes asjad, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Isiklikud asjad on eelkõige:

 • majatarbed;
 • jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid.

Tavaliste majapidamisvajaduste rahuldamiseks vajalikud kodutarbed, lemmikloomad ja ratsaloomad ning kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks, mis on asjaomasele isikule vajalikud seoses tema ameti või erialaga kuuluvad samuti isiklike asjade hulka. Isiklikud asjad ei tohi oma laadilt ega koguselt viidata sellele, et on imporditud kaubanduslikul eesmärgil.

Majatarbed – isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Alkoholitooted – ühise tollitariifistiku rubriikidesse 2203 kuni 2208 kuuluvad tooted: õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne.

Tubakas ja tubakatooted – ühtse tollitariifistiku gruppi 24 kuuluvad tooted: töötlemata tubakas, tubakajäätmed, sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid ning muud tooted tubakast või tubaka aseainetest.

Kommertssõiduk  veovahend, mis oma laadilt on tootmisvahend või teenuskaubanduse vahend.

Erinõuded

Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid. Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud. Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, tolliinfo telefonil 880 0814 ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Maksuvabastust ei kohaldata

 • alkoholile
 • tubakale ja tubakatoodetele
 • kommertssõidukitele
 • ameti või erialaga tegelemiseks vajalikele esemetele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks, mis olid vajalikud seoses surnu ameti või erialaga
 • toorainevarudele ja valmis- või pooltoodetele
 • elusloomadele ja põllumajandustoodete varudele, mis ületavad tavalise majapidamisvajaduse

Maksuvabastuse kohaldamine

Ühenduse territooriumil alaliselt elav füüsiline isik või mittetulunduslikul alal tegutsev juriidiline isik võib imporditollimaksuvabalt importida päranduseks saadud isiklikke asju kahe aasta jooksul pärandi avanemisest. Selle tähtaja jooksul võib päranduseks saadud isiklikke asju vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerida mitme erineva saadetisena.

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada pärimist tõendavad dokumendid ja päritud isiklike asjade loetelu. Juhul kui erilistel asjaoludel on vajalik pikendada kaheaastast tähtaega, peab isik esitama neid asjaolusid tõendavad dokumendid.

Maksuvabastuse saab vaid isiklikuks kasutamiseks mõeldud pärandvara:
majapidamises kasutatavad tarbeesemed ja seadmed (isiklikud tarbeesemed, kodutekstiil, mööbel, majapidamismasinad, telerid, raadiod jms, jalgrattad, mootorrattad, sõiduautod ja nende haagised, haagissuvilad, väikelennukid, lõbusõidulaevad jms, kodu- ja lemmikloomad, ratsahobused, kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks).

Maksuvabastuse kohaldamiseks peab pärija või tema esindaja esitama:

 • tollideklaratsioon
 • isikutunnistus; või
 • mittetulunduslikul alal tegutseva juriidilise isiku dokumendid;
 • esindaja puhul volitus;
 • pärimist tõendavad dokumendid, nt pärimistunnistus;
 • eesti- või ingliskeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga.

Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest ning tõendavate dokumentide ehtsuse eest.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

Täiendavat infot saab telefonil 880 0814

 

 

27.01.2016