Lemmikloomad

Lemmikloomad kõrvalnimetatud määruste mõistes on loomad, kes on kaasas nende omanikul või loomade eest vastutaval isikul ning ei ole müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks.

Lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine võib toimuda ka kuni 5 päeva enne või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest.

Loomaliigid, kelle suhtes on kehtestatud lemmikloomadega reisimise lihtsustus, on:

 • koerad
 • kassid
 • valgetuhkrud
 • selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad, näiteks vähid ja krevetid)
 • troopilised dekoratiivkalad
 • kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud)
 • roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid)
 • närilised ja koduküülikud
 • mõned linnuliigid

Enamuste kodulindude (kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud) ja imetajate (näiteks ahvid, minisead) liikumine reisijaga kaasasoleva lemmikloomana pole lubatud ning sellised loomad ja linnud alluvad sisseveol veterinaarkontrollile.

Samaväärsed tingimused kehtivad Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, San Marinost, Vatikani Linnriigist ja Norrast saabuvatele lemmikloomadele.

Nõuded koerte, kasside ja valgetuhkrutega reisimisel

Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse

 1. Loomad peavad olema identifitseeritavad ISO standardile 11784 vastava mikrokiibiga, milles kasutatakse HDX- või FDX-B-tehnoloogiat. Mikrokiipi peab saama lugeda ISO standardile 11785 vastava seadmega. Kui mikrokiip ei vasta standardile, peab reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 2. Loomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu rahvusvaheliselt tunnustatud vaktsiiniga. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist.
 3. Loomadel peab olema kaasas lemmikloomapass (2.81 MB, PDF), kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu ja/või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate kutsikatega, kassipoegadega ja valgetuhkru poegadega mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile on teistest ELi liikmesriikidest (k.a Andorra, Šveits, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikani Linnriik, Põhja-Iirimaa ja Norra) lubatud ainult siis, kui need loomad on:

 • vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või

 • 12–16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis, kui sihtliikmesriik on Eesti.

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel ning peab olema kaasas ELi lemmikloomapass. Juhul kui loomad on koos oma emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasas oleva lemmikloomapassi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab kehtivusnõuetele.

Juhul kui loomad on ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud alla 3 kuu vanuste ja vaktsineerimata loomade deklaratsioon (17.06 KB, DOCX), mis tõendab, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

Eestist teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse

 1. Loomad peavad olema identifitseeritavad ISO standardile 11784 vastava mikrokiibiga, milles kasutatakse HDX- või FDX-B-tehnoloogiat. Mikrokiipi peab saama lugeda ISO standardile 11785 vastava seadmega. Kui mikrokiip ei vasta standardile, peab reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 2. Loomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu rahvusvaheliselt tunnustatud vaktsiiniga. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne liikmesriiki saabumist.
 3. Loomadel peab olema kaasas lemmikloomapass (2.81 MB, PDF), kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu ja/või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomadega reisimiseks teistesse ELi liikmesriikidesse tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on reguleeritud liikmesriigi poolt. ELi riikide otsused marutaudivastase vaktsineerimise erandi kohaldamise kohta on leitavad Euroopa Komisjoni veebilehelt „Young animals".

Lisanõuded koertega reisimisel

Koerte viimisel Maltale, Iirimaale, Põhja-Iirimaale, Soome ja Rootsi tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Ussitõrje andmed kinnitab ravi teinud loomaarst lemmikloomapassis.

Ülaltoodu puudutab ka lemmikloomade viimist Norra ja Ühendkuningriiki.

Nõuded muude lemmikloomade kui koerte, kasside ja valgetuhkrute reisimisel


Euroopa Liit ei ole kehtestanud erireegleid selgrootute, troopiliste dekoratiivkalade, kahepaiksete, roomajate, lindude (v.a kodulinnud), näriliste ja koduküülikutega reisimisele. Nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning reisimise ajal peab nende heaolu olema tagatud. Mõned liikmesriigid on kehtestanud lisanõudeid, mis on üldjuhul leitavad vastava riigi tolliameti või muu vastutava ametiasutuse kodulehelt.

Soovitame enne lemmikloomadega reisile asumist alati sihtriigi nõudmistega tutvuda!

Mõnede riikide info lemmikloomadega reisimise kohta: Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Saksamaa, Iirimaa, Prantsusmaa (PDF), Malta, Belgia, Kreeka

18.02.2021