Ohustatud looma- ja taimeliigid

Reisides ohustatud looma- ja taimeliikidega Euroopa Liidu sees ühest liikmesriigist teise CITESi lube üldjuhul ei ole vaja taotleda.

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemist reguleerib nõukogu määrus (EÜ) nr 338/97

Erandiks on lisasse A kuuluvad elusisendid, mille edasitoimetamine nõuab eelnevalt väljastatud CITESi tunnistust. Tunnistuse väljastab selle riigi korraldusasutus, kus isend asub: näiteks reisimiseks marmosetiga Eestist Soome väljastab tunnistuse Eesti Keskkonnaministeerium.

Teistel juhtudel peab reisija olema võimeline tõestama üksnes isendi seaduslikku päritolu.

Vt Ohustatud taime- ja loomaliigid (CITESi isendid)

 

 Lisainfot saate Keskkonnaministeeriumist

 
16.01.2016