Ravimid

Eestisse saabuv ja Eestist lahkuv reisija võib kaasa võtta ravimeid, mida ta kasutab meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks.

Ravimitega reisimise korra sätestab ravimiseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 31

Ravimite kogused, mida võib kaasa võtta ilma Ravimiameti loata


Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni kümme (10) erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis (5) jaemüügipakendit.

Kaasasoleva lemmiklooma tarbeks on lubatud kaasa võtta kuni viis (5) erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm (3) jaemüügipakendit.

Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis.

Jaemüügipakendi suurus on:

  • tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut
  • pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g
  • homöopaatilistel graanulitel 50 g
  • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml
  • süstitavatel ravimvormidel 30 ampulli või viaali
  • välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g
  • droogidel 100 g
  • inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust
  • ravimplaastritel 10 ühikut

Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab ülalnimetatud koguseid, tuleb kõikide ravimite kaasavõtmiseks taotleda Ravimiameti luba.
 

Narkootilised ja psühhotroopsed ained
 

Schengeni õigusruumi mittekuuluvasse riiki reisides võib narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid ilma Ravimiameti loata kaasa võtta ühe jaemüügipakendi suurusega kuni 30 ühikut või 25 ml. Ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta või retsepti koopia.

Suurema ravimikoguse kaasavõtmiseks tuleb taotleda Ravimiameti luba.

Schengeni õigusruumi riiki reisides võib isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta reisi maksimaalselt kuni 30-päevaseks raviks vajalikus koguses. Iga kaasasoleva arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta peab kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus (Schengeni tunnistus).
 
Isikul, kelle püsiv elukoht on teises Schengeni riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus.

Schengeni õigusruumi riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari

 

 Lisainfot saate Ravimiametist

13.12.2019