Saadetistest

Kaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup saadetakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik.

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion), Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saadetud kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba saatmisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse saadetud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.
 

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale »
 

Brexit

31. jaanuaril 2020 on Ühendkuningriik viimast päeva Euroopa Liidu liikmesriik. Alates 1. veebruarist 2020, mil Ühendkuningriik Euroopa Liitu ei kuulu, algab üleminekuperiood kuni 31. detsembrini 2020.
Üleminekuperioodil kuni 31. detsembrini 2020 toimub kaupade vaba liikumine kaubavahetusel Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. Sellel perioodil kaubavahetusel Ühendkuningriigiga tolliformaalsusi teostada ei tule.
Lisainfot leiate veebilehelt „Brexiti mõju tollivormistusele ja kaubavahetusele Ühendkuningriigiga".

13.01.2020