Sa oled siin

Deklaratsioonide vormid ja nende täitmise juhised

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid

 • Vorm A (837.84 KB, PDF) Residendist füüsilise isiku 2020. a tuludeklaratsioon
  Форма А (1.04 MB, PDF) Декларация о доходах физического лица – резидента за 2020 год
  Form A (945.96 KB, PDF) Income tax return for a resident natural person
 • Vormi A täitmise juhised (376.73 KB, PDF)
 • Vorm E (596.41 KB, PDF) Residendist füüsilise isiku 2020. a ettevõtlusest saadud tulu
  Форма Е (522.9 KB, PDF) Доход от предпринимательской деятельности физического лица – резидента за 2020 год
  Form E (453.58 KB, PDF) Business income of a resident natural person
 • Vorm MM Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
 • Vormi MM lisa Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus
   

Mitteresidendist füüsilise ja juriidilise isiku deklaratsioonide vormid

 • Vorm/Form A1 Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (2020. aasta tulude kohta)
 • Vorm/Form E1 Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia (2020. aasta tulude kohta)
 • Vormi E1 lisa Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
 • Vorm/Form V1 Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2020. aasta tulude kohta)

 

15.01.2021