Sa oled siin

Finantsvaralt saadud tulu maksustamine investeerimiskonto kaudu

Investeerimiskonto võimaldab finantsvaralt saadud kasu või tulu tulumaksuvabalt reinvesteerida ning tulumaksukohustust edasi lükata (tulumaksuseaduse (TuMS) §-d 171 ja 172).

Investeerimiskonto on tavaline rahakonto, mis on avatud Majandusliku Koostöö Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi residendist krediidiasutuses või krediidiasutuse OECD riigis asuvas püsivas tegevuskohas.

Eesti krediidiasutused ja Eestis tegutsevad välisriikide krediidiasutuste filiaalid on leitavad Finantsinspektsiooni turuosaliste registris.

Väärtpaberikonto ei ole investeerimiskonto.

Inimesel võib olla üks või mitu investeerimiskontot. Tulumaksukohustuse edasi lükkamiseks tuleb tehingud finantsvaraga teha investeerimiskonto kaudu.

Finantsvara mõiste hõlmab näiteks avalikult kaubeldavaid väärtpabereid, investeerimisfondi aktsiaid ja osakuid, pangahoiuseid ja investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel tehtud sissemakseid. (TuMS § 171 lõige 2)

Finantsvara mõiste ei hõlma kogumispensioni kindlustuslepinguid ja pensionifondi osakuid, elukindlustuslepinguid, börsil mittekaubeldavaid osalusi äriühingutes, laenulepingute alusel välja antud raha, tuletisinstrumente, mille aluseks ei ole finantsvara ja valuutainvesteeringuid, samuti kinnisvara ja väärismetalle.

Finantsvara tuleb soetada investeerimiskontol oleva raha eest ja finantsvara müügist saadud raha või finantsvaralt saadud tulu tuleb viivitamatult kanda investeerimiskontole. Seda ka juhul kui investeerimiseks kasutatakse investeerimisühingu (maaklerfirma) teenust.

Investeerimiskonto andmed ja tulu finantsvaralt deklareeritakse residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (edaspidi tuludeklaratsiooni) tabelis 6.5. Tuludeklaratsioonis deklareeritakse ainult investeerimiskontole (rahakontole) tehtud sissemaksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Kui väljamakse ületab sissemakset, siis tekib maksukohustus.

Tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 tuleb deklareerida üldjuhul üksnes:

  • investeerimiskontole (rahakontole) kantud raha ja

  • investeerimiskontolt (rahakontolt) välja võetud raha.

Tabelis 6.5 ei deklareerita finantsvara (nt avalikult kaubeldavate väärtpaberite, investeerimisfondi osakute, pangahoiuste) ostu ja müüki ehk investeerimiskonto ja väärtpaberikonto või hoiusekonto vahelisi liikumisi.

Investeerimiskonto sissemakse summa, mis tuleb tabelis 6.5 deklareerida, on ka:

  • investeerimiskonto avamisel kontol olev rahajääk,

  • finantsvaralt välismaalt saadud ja maksustatud dividendid (lisaks tuleb need deklareerida tabelis 8.8),

  • finantsvaralt välismaalt saadud ja maksustatud intressid (lisaks tuleb need deklareerida tabelis 8.1),

  • finantsvaralt Eestis saadud ja maksustatud dividendid (on eeltäidetud tabelis 5.1 või 7.1),

  • finantsvaralt Eestis saadud ja maksustatud intressid (on eeltäidetud tabeli 5.1 I osas).

Sissemakse summa ei ole finantsvaralt saadud dividend ja intress, mis ei ole maksustatud.

Investeerimiskonto väljamakse, mis tuleb tabelis 6.5 deklareerida, on ka:

  • finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole.

Investeerimiskontode vahelisi rahaülekandeid ei deklareerita sisse- ega väljamaksetena.

Tabelis 6.5 arvutatakse konto sissemaksete jääk pärast iga sisse- ja väljamakset. Maksustatav summa tekib kui investeerimiskontolt tehtud väljamakse ületab sissemakse jääki. Kui on mitu investeerimiskontot, siis tekib maksustatav summa kui kõikidelt investeerimiskontodelt tehtud väljamaksed ületavad investeerimiskontodele tehtud sissemaksete jääki.

Näide

Kui investeerimiskonto sissemakse jääk on 2000 eurot, siis tekib maksustatav summa, kui kontolt tehtud väljamakse ületab 2000 eurot.

Kui kalendriaasta jooksul investeerimiskontole sissemakseid ega investeerimiskontolt väljamakseid ei tehtud, siis tuleb tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 teha vastav märge ning sissemakse jääk kantakse edasi järgmisesse kalendriaastasse.
 

Väärtpaberite tulu maksustamisest üldises korras saab täpsemalt lugeda lehelt „Väärtpaberite võõrandamine".

22.03.2021