Internetist kaupade tellimisel tekkiv maksukohustus

 

Kauba tellimine väljastpoolt Euroopa Liitu

Väljastpoolt Euroopa Liitu kauba tellimisel tekib kauba tellijal deklareerimise ja maksude tasumise kohustus siis, kui kaupade väärtus saadetises kokku on rohkem kui 22 eurot.

Alkoholile, tubakatoodetele, parfüümile, tualettveele, kohvile ja teele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Kui kaupade väärtus saadetises on 22–150 eurot, tuleb tasuda käibemaks 20%.

Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast.

Aktsiis tuleb tasuda siis, kui tegemist on aktsiisiga maksustatavate kaupadega.

Saadetiste deklareerimise võimalustest on ülevaade veebilehel „Deklareerimine".

Võimalik on lasta ka postiettevõttel deklareerida tellitud kaup õige tollimaksumääraga, tasudes kogu maksusumma otse postiettevõttele.

Kauba deklareerimisel on alusdokumendiks tellimuse kinnitusel olev ja reaalselt makstud summa, mitte saatedokumendile märgitud kindlustussumma.

Keelatud on näiteks ravimite, tubakatoodete, liha- ja piimatoodete, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning relvade ja relvaosade tellimine.

Lisaks tuleb internetikaubamajast tellides alati arvestada mõningase riskiga, sest kaup peab vastama Euroopa Liidu tooteohutuse nõuetele, võib olla võltsitud või ebakvaliteetne. Sageli ei vasta Aasia turule mõeldud elektroonikatooted Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.

Näide
  • Kert tellis USA-st edasimüümise eesmärgil elektroonikaseadmeid kokku 300 euro väärtuses (koos transpordiga). Kuna tellitud elektroonikaseadmete väärtus ületas 150 eurot, tuli tellitud kaup deklareerida ning tasuda nii tollimaks kui ka käibemaks. Kert deklareeris tellitud kauba e-maksuametis/e-tollis ning tasus tollimaksu 5,10 eurot (tellitud elektroonikaseadmete tollimaks oli Eesti Tollitariifistiku andmetel 1,7%) ning käibemaksu 61,02 eurot (305,1 × 0,2). Kerdil õnnestus seadmed Eestis maha müüa hinnaga 420 eurot, kuid kuna ostjate huvi elektroonikaseadmete vastu oli väike, ei soovinud ta sellega edaspidi enam tegeleda. Kert sai tehinguga tulu kokku 53,88 eurot (420 – 300 – 5,10 – 61,02), mille ta deklareeris füüsilise isiku tuludeklaratsioonil real 6.3.

Levinuimad vead Euroopa Liidu välistest riikidest kauba tellimisel
Vale kaubakoodi kasutamine kauba deklareerimisel

Vale kaubakoodi kasutamise korral deklareeritakse kaupa, mida tegelikult saadetises ei ole. Kasutades lihtsustatud postipaki deklareerimise rakendust, tuleb kaubakirjelduste valimisel leida võimalikult täpne kauba kirjeldus ning kui ükski kirjeldus ei vasta teile saadetud kaubale, tuleb sobilik kaubakood leida Eesti Tollitariifistikust.

Deklareeritakse tellitud saadetised kingitusena, kuigi tegemist ei ole kingitustega

Kingitusena saab käsitleda selliseid saadetisi, mis on saadetud juhuti ja ühelt eraisikult tasuta teisele eraisikule. Kui saatja on saatedokumendile kirjutanud „Gift“, aga teie olete selle eest tasunud või kui kaup on teile saadetud ettevõtte poolt, ei saa seda lugeda kingituseks.

Jäetakse deklareerimata kauba saatekulud

Kauba deklareerimisel tuleb kauba hinna sisse arvestada ka transpordikulud.

Kauba tellimine Euroopa Liidust

Euroopa Liidu territooriumil (v.a eriterritooriumil) asuvast e-kaubamajast kauba tellimisel ei kaasne kohustus esitada tollideklaratsiooni ega tasuda impordimaksu.

Samas tuleb arvestada, et näiteks:

  • alkoholitooteid on võimalik tellida vaid maksuesindaja olemasolul (alates 01.01.2018 on võimalik alkoholitooteid tellida ka tagatise esitamisel) ning
  • teatud kaupade, näiteks ravimite ja tubakatoodete (sh e-sigaretid ja nikotiini sisaldavad e-sigareti vedelikud, nuusk- ja huuletubakad), tellimine on keelatud.

Siiski tuleb deklareerida kaubad, mis on tellitud Euroopa Liidu e-kaubamajast, aga mille puhul laseb müüja kauba saata kliendile Euroopa Liidu välisest riigist, näiteks Hiinast. Sellisel juhul on vastavad märked leitavad saatedokumentidelt.

Abiinfo

Täpsema teabe saamiseks on soovitatav enne kauba tellimist tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleva infoga või võtta meiega ühendust tolliinfo telefoninumbril 880 0814 või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.

Postiveo eeskirjade selgitamise osas aitavad posti- ja kullerfirmad.

 

24.09.2018