Sa oled siin

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine

Olenevalt metsa võõrandamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. Siinkohal on oluline teada, kas tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega või vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.

Kasvava metsa ja raiutud metsamaterjali saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel on võimalik metsa majandamisega seonduvad dokumentaalselt tõendatud kulud maha arvata samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
  • metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik metsa majandamise tegevuse kohta esitanud Keskkonnaametile metsateatise ning Keskkonnaamet on lubanud kavandatud tegevuse

Kui kinnistul, millelt metsa võõrandati, on soetusmaksumus, võib osa soetamismaksumusest tulust maha arvata. Kinnistu hilisemal võõrandamisel ei saa seda osa soetusmaksumusest enam arvesse võtta.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine deklareeritakse vormi A tabelis 6.2. Näidata tuleb ka kinnistu number, millelt raieõigust või metsamaterjali võõrandati.

29.11.2018